Právní systémy Dálného východu II

Právní systémy Dálného východu II

Tomášek, Michal

témata: právo, právo – právní historie, orientalistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: březen 2019
ISBN: 978-80-246-3920-8
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Druhý svazek knihy Michala Tomáška je věnován srovnání současných právních systémů Dálného východu (Čína, Japonsko, Korea, Mongolsko, Vietnam) s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na řadu otázek, včetně dalšího směřování dálněvýchodního práva. Vyjevuje i nosné téma obou dílů, totiž do jaké míry přežívá při výkladu nového práva tradiční právní myšlení a zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého ze zahraničí. Stejně jako první díl osloví kniha nejen odborníky, ale i širší čtenářskou obec. Výklad je dokumentován bohatým obrazovým doprovodem.

Recenze

Od českého práva na Dálný východ
(...)
V nakladatelství Univerzity Karlovy Karolinum vychází druhý díl monografie profesora pražské Právnické fakulty Michala Tomáška Právní systémy Dálného východu. První díl vyšel v roce 2016 a bývá považován za čtivý text, který díky barvitým detailům oslovuje nejen specialisty, ale i širší veřejnost.
Zatímco první díl se věnuje historické komparaci právních systémů Dálného východu, ve druhém svazku se autor zaměřil na srovnání současných právních systémů Číny, Japonska, Koreje, Mongolska a Vietnamu s jejich zahraničními předobrazy. Ukazuje, jak byly cizí právní pojmy a instituty přejímány do dálněvýchodního právního prostředí a jak byly v průběhu času aplikovány. Srovnání současného soudcovského výkladu recipovaného práva v jednotlivých zemích Dálného východu s výkladem týchž pojmů a institutů v zemích jejich původu dává odpověď na vícero otázek včetně dalšího směřování práva Dálného východu. Vyjevuje i nosné téma obou dílů monografie, do jaké míry při výkladu nového práva přežívá tradiční právní myšlení, nebo zda se dokonce nerozvíjí na úkor práva převzatého ze zahraničí.
Významná ocenění prvního dílu předurčují vysokou literární hodnotu díla, které zohledňuje i politický a filozofický kontext naší doby. Stejně jako u prvního dílu ocení čtenář grafické zpracování přebalu, desek i celého textu s bohatým obrazovým doprovodem a mapkami.
(...)
měsíčník Právní rádce 03/2019, str. 35

Profesor Michal Tomášek v ňom znovu dokazuje, že podobne ako historik S'ma Čchien, známy autor Historických zápiskový má záujem o dobré príbehy a že je tým najpovolanejším sprievodcom v tejto oblasti. Tentoraz sa zameriava na "medzníky konca starého práva a počiatku práva nového" ktoré sú v každej krajine (Japonsko, Čína, Kórea, Vietnam) iné. Drží sa kompozície na širokom plátne, s citom pre každý detail. Nejde mu len o na- ratívnu históriu. V nových knihách zainteresovaný čitateľ nájde napätie a vzrušujúce scény, akčnosť a prestrihy (aj na ďalšie štáty ako Laos či Mongolsko), kontinuitu a porovnávanie v historickom čase.
(...)
Jednoznačne vítam najnovší impozantný tvorivý počin profesora Michala Tomáška, ktorým skompletizoval obraz právnych systémov Ďalekého východu. Je výsledkom ľahkosti a elegancie prepojenej s fundovanosťou jeho rozprávačského umenia, ale i skvelej jazykovej vybavenosti a "skúsenosťami z terénu".

Alexander Bröstl, Právny obzor 5/2019, str. 450–453

„Neobyčejně rozsáhlou a složitou látku zpracoval Michal Tomášek způsobem, který překračuje oborové hranice právních teoretiků a orientalistů; těm nechť je vyhrazena diskuse o jednotlivinách, na něž nemusí mít shodný názor. Z hlediska historických disciplín jde o dílo mimořádně poučné, neboť otvírá zasvěcený průhled do jedné podstatné složky dějin Dálného východu a stává se závažným příspěvkem k srovnávacímu studiu světových civilizací. Právník a sinolog vytvořil dílo, které je příkladem odvážného uchopení skutečně velkého tématu, jeho zvládnutí komparativním přístupem a zároveň vytvoření čtivé syntézy.
Je to dílo nejen přehledné, ale i literárně vytříbené a opatřené početnými ilustracemi. Ačkoli vychází ze sousedních oborů, řadí se mezi nejzdařilejší české příspěvky k poznání světových dějin od starověku do současnosti.“

Jaroslav Pánek, Český časopis historický 4/2019

"Druhý díl monografie Právní systémy Dálného východu je pozoruhodným výsledkem komparativního výzkumu. Umožňuje čtenářům poněkud se oprostit od často bezvýchodných meditací nad stavem našich správních předpisů a otevřít mysl problémům, které by nás možná měly více zajímat. Jde o knihu napsanou velmi čtivě a srozumitelně, bez zbytečných formalismů, které naši odbornou literární produkci někdy až nadměrně zatěžují. Doporučuji ji proto všem zájemcům o správní právo."

prof. JUDr. Richard Pomahač, CSc., časopis Správní právo č. 1/2020