tištěná kniha
Czech law between Europeanization and globalization

Czech law between Europeanization and globalization

Tomášek, Michal a kol.

témata: právo, ekonomie a finance

vázaná, 376 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2010
ISBN: 978-80-246-1785-5
doporučená cena: 275 Kč

E-shop

Anotace

Anglické vydání je založeno na předchozích čtyřech svazcích monografie "Nové jevy v právu na počátku 21. století" autorského kolektivu Právnické fakulty UK. Příspěvky byly vybrány a upraveny s ohledem na zahraniční čtenáře a představují důležitý český hlas v mezinárodní vědecké komunikaci o vývoji a srovnávání současného práva v jeho národních i mezinárodních podobách. Publikace se zabývá také budoucími tendencemi řady právních oborů a je vybavena podrobnou bibliografií pro další studium.

Obsah

Foreword

1. HISTORICAL IMPULSES FOR THE DEVELOPMENT OF LAW (Karel Malý, translated by Renata Hrubá)

2. THEORETICAL AND CONSTITUTIONAL IMPULSES FOR THE DEVELOPMENT OF LAW (Aleš Gerloch, translated by Adéla Bahenská)

3. TRANSFORMATION OF PUBLIC LAW

4. TRANSFORMATION OF PRIVATE LAW

ANNEX

Evaluation du manuscrit "Czech law between Europeanization and globalization"
(Emmanuel Decaux)

Referenz-Gutachten zur Veröff entlichung "Czech law between Europeanization
and globalization" (Marian Paschke)