tištěná kniha
Úvod do fantastické literatury

Úvod do fantastické literatury

Todorov, Tzvetan

témata: literární věda
edice: Limes

brožovaná, 168 str., 1. vydání
překlad: Fiala, Vladimír - Fiala, Jiří
vydáno: listopad 2010
ISBN: 978-80-246-1676-6
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Todorovův Úvod do fantastické literatury (Introduction á la littérature fantastique. Seuil, Paris 1970) je jednou z nejvýznamnějších raných prací tohoto francouzského literárního teoretika bulharského původu, jenž patří mezi ústřední postavy francouzského strukturalismu druhé poloviny dvacátého století. Jejím hlavním přínosem je definice fantastična (coby nerozhodnosti, kterou zakoušíme před událostí odehrávající se v našem světě, ale jevící se jako nadpřirozená) a jeho vymezení ve vztahu k podivuhodnému a zázračnému. Na toto vymezení Todorov navazuje charakteristikou fantastického diskursu, témat, která jsou s ním spojená, a konečně analýzou funkcí, které má fantastično v literatuře.
Z francouzštiny přeložil Vladimír Fiala.

Obsah

1. Literární žánry
2. Definice fantastična
3. Podivuhodno a zázračno
4. Poezie a alegorie
5. Fantastický diskurs
6. Témata fantastična: úvod
7. Témata pojící se k já
8. Témata pojící se k ty
9. Témata fantastična: závěr
10. Literatura a fantastično

Doslov: Tzvetan Todorov a literatura (Jiří Našinec)

Citovaná díla

Recenze

Když roku 2000 česky vyšla kniha Poetika prózy od francouzsko-bulharského strukturalistického literárního vědce a později i sociologa a filozofa Tzvetana Todorova, skvělým doslovem O struktury k dialogu ji tehdy doprovodil romanista Jiří Pelán. Hned několik stránek v ní věnoval Todorovovu Úvodu do fantastické literatury (první vydání 1970), který chválil za jemnost analýz jednotlivých literárních děl a za to, že Todorovova teorie "skutečně znamená podstatnou pomoc každé další interpretaci". Po deseti letech se nyní konečně dostává tato dlouho ohlašovaná a očekávaná kniha, která je zásadní pro každého badatele v této oblasti, i k českému čtenáři (připojme, že v loňském roce dokonce třeba v Německu vyšla publikace Theoretisch phantastisch. Eine Einführung in Tzvetan Todorovs Theorie der phantastischen Literatur - čili Úvod do Todorovova Úvodu)....
... Vydáním Todorovy knihy byl nepochybně splacen jeden velký vydavatelský dluh. Todorov se i v ní ukazuje být autorem, který umí psát o literatuře poutavě, podnětně a přitažlivě. I když už česky dříve vyšlo Dobytí Ameriky: problém druhého a V mezní situaci (a slovensky Spoločný život: štúdia zo všeobecnej antropológie), mnohé jeho další antropologické knihy na svůj překlad, který by si jistě zasloužily, ještě čekají.

Plné znění recenze najdete zde.

Jan Lukavec, www.literatura.cz, 24.6.2011

Nejnovější tituly v edici