tištěná kniha e-kniha
Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku

Budování národních organizací YMCA v Československu a Polsku

Rozvoj tělesné kultury v letech 1918–1939

Tlustý, Tomáš

témata: historie

brožovaná, 342 str., 1. vydání
vydáno: leden 2018
ISBN: 978-80-246-3559-0
doporučená cena: 370 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá historií tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu a Polsku. Sleduje převážně časové období od konce první do počátku druhé světové války. Její autor se snaží na příkladech čtyř československých a čtyř polských místních sdružení ukázat obdobný vývoj obou národních hnutí. Monografie dále zachycuje vznik organizace YMCA a její šíření do světa a také stručně popisuje působení a činnost obou sledovaných národních organizací po skončení druhé světové války.

Obsah

Seznam zkratek

Úvod

Vznik organizace YMCA a její první kroky

Počátky YMCA ve Spojených státech amerických a její šíření do světa
Počátek tělesné výchovy a sportu v americké YMCA
Šíření tělovýchovného programu organizace YMCA ze Spojených států amerických do světa

Činnost americké YMCA během první světové války
Americký vliv ve střední Evropě po první světové válce

Československo a Polsko v poválečné střední Evropě

Počátky amerického sdružení YMCA ve "vítězných" státech střední Evropy
Počátky americké YMCA na území Československa "Zrození" polské YMCA a její první kroky

Počátky budování místních sdružení
Stavební program sdružení YMCA v Československu
Počátky budování místních sdružení polské YMCA

Počátky tělovýchovného programu organizace YMCA ve "vítězných" zemích střední Evropy
Počátky tělesné výchovy a sportu v organizaci YMCA v Československu
Počátky tělesné výchovy a sportu v polské YMCA v meziválečném období

Tělesná výchova a sport ve vybraných místních sdruženích YMGA v Československu v meziválečném období
Místní sdružení v Praze
Místní sdružení v Bratislavě
Místní sdružení v Banské Bystrici
Místní sdružení v Českých Budějovicích

Tělesná výchova a sport ve vybraných místních sdruženích polské YMCA v meziválečném období
Místní sdružení v Krakově
Místní sdružení ve Varšavě
Místní sdružení v Lodži
Místní sdružení v Gdyni

Komparace československých a polských místních sdružení organizace YMCA
Tělesná výchova a sport na letních a zimních táborech organizace YMCA v meziválečném Československu a Polsku
Táborová činnost československé YMCA Táborová činnost polské YMCA

Historie organizace YMCA v Československu a Polsku od roku 1939 do současnosti
Vývoj československé YMCA od roku 1939 do současnosti
Vývoj polské YMCA od roku 1939 do současnosti

Závěr
Bibliografie
Jmenný rejstřík
Summary