tištěná kniha
Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu

Prognózování vývoje výkonnosti ve sportu

Tilinger, Pavel

témata: sport a tělovýchova – historie sportu

brožovaná, 168 str., 1. vydání
vydáno: březen 2004
ISBN: 80-246-0766-2
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

V první části publikace, věnované předvídání sportovní výkonnosti, se autor orientuje na historické, teoretické a metodologické základy předvídání. Definuje základní pojmy a kategorie související s prognózováním. Druhá část zahrnuje šetření empirických výzkumných studií. Největší pozornost je věnována prognózování výkonů ve vybraných atletických disciplínách a jejich objektivizaci. Výzkum v letech 1972?1997 si kladl za cíl stanovit prognózu atletických výkonů pro MS 1999 a OH 2000 s výhledem na roky 2004 a 2008. Kniha je inspirativní pro sportovní praxi, zkvalitnění sportovních tréninků a stanovení podmínek perspektivního zaměření ve sportu.

Obsah

1.Úvod
2. Základní pojmy z prognostiky
3. Historie prognostiky
4. Filozofická východiska prognózování ve sportu
5. Prognostika ve sportu
6. Prognózování - součást řízení sportovního tréninku
7. Aplikace teoretických základů prognózování na oblast sportovní výkonnosti
8. Prognostické metody a jejich uplatnění při predikci výkonů ve sportu
9. Klasifikace prognóz sportovní výkonnosti
10. Přehled literatury věnované prognózování ve sportu
10.1 Prognózy vývoje výkonů v konkrétních sportech
10.2 Prognózy budoucího vývoje sportu
11. Příklady prognózování ve vybraných sportech
12. Prognózy individuální sportovní výkonnosti
13. Problémy současné prognostiky sportovní výkonnosti
14. Závěry
Summary
Zusammenfassung
Resume
Literatura

Recenze

Předložená monografie na téma ?Prognózování sportovní výkonnosti" je originálním dílem, Doposud takto komplexně u nás nezpracovaná a zasluhuje si pozornosti sportovní komunity. Svým obsahem a srozumitelností se přimlouvá široké obci čtenářů, kteří se zajímají o sport. V monografii najdou ponaučení především adepti zajímající se o prognózování ve sportu. Teoretická část, která pojednává o teorii a metodologii modelování sportovních výkonů resp. výkonnosti, objektivně a subjektivně posuzovaných. Empirická výzkumná část monografie poskytuje ponaučení o výběru předmětu a vhodných metod modelování, jako i o interpretaci výsledků prognóz Z prognostických uváděných přístupů podtrhuji prezentované přístupy iter a itraindividuální, jako i jejich vzájemné využití především ve sportovní praxi.

Z recenzního posudku: Prof.PhDr. Ivo Havlíček,CSc.