e-kniha
Mluvit mlčky

Mluvit mlčky

Znaková řeč ve středověkých klášterech

Těšínská Lomičková, Radka

témata: náboženství, historie – středověk

e-kniha, 2. vydání
vydáno: leden 2024
ISBN: 978-80-246-5766-0
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Znaková řeč je důležitý fenomén mnišství, který existuje již tisíc let. Znaky umožňují mnichům sdělit jednoduchou zprávu i ve chvíli, kdy má panovat ticho. Kniha se zaměřuje na benediktinské a cisterciácké kláštery. Vykresluje dějiny znakové řeči od 10. do 15. století a ukazuje, že se znaková řeč používala i v českých klášterech. Nejvíce pozornosti je věnováno základnímu prameni, katalogům znakové řeči připomínajícím výkladový slovník. Pro pochopení některých středověkých souvislostí jsou hledány paralely u současných trapistů, neboť znaková řeč se stále používá, i když čím dál tím méně.