tištěná kniha
Economic Capital and Risk Management

Economic Capital and Risk Management

Teplý, Petr a kol.

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: únor 2013
ISBN: 978-80-246-2147-0
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Cílem publikace je seznámit čtenáře s dopady globální finanční krize na regulaci, risk management a ekonomický kapitál finančních institucí. Ve čtyřech kapitolách jsou diskutovány teoretické i praktické aspekty této problematiky. Detailně se publikace řízením likviditního a operačního rizika, která se ukazují jako významná i v současné době. V oblasti řízení ekonomického kapitálu se autoři zabývají standardními metodami (value-at-risk a stress testing) a rovněž novými metodami (kopula funkce a koherentní měřítka rizik). Publikace je určena nejen vědecko-výzkumným pracovníkům, pedagogům a pracovníkům ve finančním sektoru, ale též studentům vysokých škol s bližším zájmem o řízení rizik.

Obsah

PREFACE

1. BANK CAPITAL REGULATION: FROM BRETTON WOODS TO BASEL (TOMÁŠ KLINGER, PETR TEPLÝ)

1.1 INTRODUCTION

1.2 THE THEORETICAL REGULATION FRAMEWORK
1.2.1 RATIONALE FOR BANKING REGULATION
1.2.2 BANKING SYSTEM'S EVOLUTION

1.3 BASEL ACCORDS
1.3.1 BANKING REGULATION BEFORE THE GLOBAL CRISIS -
1.3.2 REGULATION AFTER THE CRISIS AND BEYOND

1.4 CHAPTER SUMMARY

1.5 REFERENCES

2. ECONOMIC CAPITAL MANAGEMENT IN THEORY AND PRACTICE (PETR TEPLÝ ONDŘEJ VEJDOVEC)

2.1 INTRODUCTION

2.2 THEORETICAL BACKGROUND

2.3 EMPIRICAL ANALYSIS
2.3.1 DATA SAMPLE
2.3.2 SUMMARY STATISTICS
2.3.3 CASE STUDY: JPMORGAN CHASE & CO.
2.3.4 ECONOMIC CAPITAL VERSUS PERFORMANCE OF BANKS
2.3.5 ECONOMIC CAPITAL AND PROFITABILITY OF BANKS ---
2.3.6 KEY FINDINGS

2.4 OPTION THEORY OF MANAGERS' MORAL HAZARD
2.4.1 MORAL HAZARD
2.4.2 OPTION THEORY
2.4.3 OPTION THEORY OF MANAGERS' MORAL HAZARD

2.5 CHAPTER SUMMARY

2.6 REFERENCES

2.7 APPENDIX

3. COPULA FUNCTIONS IN THEORY AND PRACTICE (PETR TEPLÝ, MICHAL VRÁBEL)

3.1 INTRODUCTION

3.2 COPULA FUNCTIONS IN THEORY
3.2.1 BASIC TERMS
3.2.2 MEASURING DEPENDENCIES
3.2.3 PARAMETRIC COPULAS
3.2.4 SELECTING COPULAS

3.3 COPULA FUNCTION IN PRACTICE
3.3.1 DATA SAMPLE
3.3.2 LIQUIDITY RATIOS OF CEE BANKS
3.3.3 FUNDING LIQUIDITY AND MARKET CONTAGION IN THE CZECH BANKING SECTOR

3.4 CHAPTER SUMMARY

3.5 REFERENCES

3.6 APPENDIX

4. COHERENT RISK MEASURES (MICHAL LEBOVIČ, PETR TEPLÝ)

4.1 INTRODUCTION

4.2 CONCEPT OF COHERENCE

4.3 VALUE-AT-RISK
4.3.1 VALUE-AT-RISK VIEWED FROM THE COHERENCE PARADIGM
4.3.2 VALUE-AT-RISK AND OPERATIONAL RISK

4.4 REPRESENTATION OF COHERENT RISK MEASURES: EXPECTED SHORTFALL
4.4.1 COMPARING EXPECTED SHORTFALL AND VALUE-AT-RISK
4.4.2 EXPECTED SHORTFALL AND ECONOMIC CAPITAL

4.5 CRITICISM AND DISCUSSION OF COHERENCE

4.6 CHAPTER SUMMARY

4.7 REFERENCES

Recenze

Světová finanční krize vystavila nemilosrdnému testu mnohé praktiky řízení rizik a dala vzniknout rozsáhlému výzkumu, který zkoumá příčiny četných selhání jak modelových východisek, tak i regulatorní praxe. Předkládaná práce je v dobrém slova smyslu pevně zakotvena v tomto kritickém trendu. Její hlavní autor Petr Teplý se postavil do čela kolektivu mladých výzkumníků, kterým nechybí odborná erudice i elán zapojit se myšlenkového kvasu vyvolaného krizovým obdobím.
Čtyři dílčí statě, které tvoří předkládanou publikaci, nabízejí mix zajímavých výzkumných témat, jejichž řešení dospělo do stádia, kdy se lze již prezentovat prvními výsledky. Jednotícím prvkem všech statí je problematika řízení rizik, vždy nasvícená ze specifického úhlu pohledu. Jako první je čtenáři nabídnut historický exkurz do vývoje bankovní regulace s přehledným objasněním vývojových stadií regulace z dílny Basilejského výboru. Následuje kapitola o tzv. ekonomickém kapitálu jako určitého protipólu regulatorního kapitálu, přičemž testováno je několik zajímavých hypotéz, zda tento koncept přispívá k vyšší obezřetnosti v chování finančních institucí. Třetí technicky náročnější kapitola seznamuje s moderním konceptem tzv. kopulí a ukazuje, v jakých oblastech tento nový směr nabízí využití. Poslední kapitola pracuje s tzv. mírou koherence, přičemž za její nejzajímavější část lze považovat otestování této míry na známém ukazateli ohrožené hodnoty (value-at-risk).
Z popsaného obsahového zaměření publikace je patrné, že autoři zde testují hranice současného výzkumu. Témata jsou originální, doposud málo probádaná, takže přidaná hodnota pro čtenáře je poměrně značná. Se zájmem může být přivítána praktickými bankéři, akademickými pracovníky i dalšími odborníky na danou problematiku. Stylistická úroveň práce je na dobré úrovni, použitý anglický jazyk vykazuje smysl pro pregnantní vyjadřování. Práce má tak předpoklady, aby oslovila širší než je české publikum.

Z recenzního posudku: prof. Ing. Oldřich Dědek, CSc.