tištěná kniha
Balkán ve válce a v revoluci

Balkán ve válce a v revoluci

1939–1945

Tejchman, Miroslav

témata: historie – 20. století

brožovaná, 770 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2008
ISBN: 978-80-246-1374-1
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Kniha je věnována vývoji jednotlivých balkánských zemí i celému regionu jihovýchodní Evropy v letech druhé světové války. Dosud vydaná větší díla k dané problematice se zabývají spíše politikou velmocí, především Německa a Velké Británie, v tomto regionu či ve vztahu k němu, další četné práce se pak soustřeďují na vývoj v jednotlivých zemích v průběhu války. Práce Miroslava Tejchmana je první syntézou, která shrnuje současný stav vědomostí o kolaboraci a rezistenci a fenoménu občanské války v jihovýchodní části kontinentu, a tak usnadňuje pochopit nástup komunistické moci ve čtyřech balkánských zemích a jejich následnou sovětizaci. Komplexní obraz politických, vojenských, hospodářských i společenských dějin balkánských zemí v historicky poměrně krátkém, avšak co do následků významném období vychází z dosavadní literatury a ze snahy představit všechny existující výklady jak obecných, tak i národních dějin. V nesčetných případech existence naprosto se rozcházejících hodnocení, jak uvnitř jednotlivých národních historiografií, tak vzájemně mezi nimi, se autor snažil stát mimo tyto „spory“ či protiklady a nabídnout nezaujatý obraz složité politické scény Balkánu.

Obsah

Předmluva
Úvod

I. ČÁST: BOJ O BALKÁN (1939–1941)
Kapitola 1
Balkánské státy v prvních měsících druhé světové války (září–prosinec 1939)
Soluňská fronta Neutrální blok

Kapitola 2
Boj o politické a hospodářské ovládnutí Balkánu (jaro 1940)
Agonie Balkánské dohody Velmoci a Balkán

Kapitola 3
Vliv nacistických vojenských úspěchů na balkánské státy (léto 1940)
Po pádu Francie
Druhá vídeňská arbitráž
Nástup generála Antoneska – zrodí se nový diktátor
Zápas o největší evropskou řeku

Kapitola 4
Italská agrese na Balkáně (podzim 1940)
Příprava útoku na Řecko
Útok na Řecko
Válka na Balkáně
Politická ofenziva Osy
Válka v Řecku pokračuje
Příprava jarního útoku

Kapitola 5
Ovládnutí Balkánu státy fašistické Osy (1941)
Přistoupení Bulharska k Paktu tří
Rumunské křižovatky

Kapitola 6
Přepadení Řecka a Jugoslávie (1941)
Převrat v Bělehradě
Operace Marita
Útok na Jugoslávii
Útok na Řecko

II. ČÁST: VÁLKA NA BALKÁNĚ (1941–1944)
Kapitola 1
Okupace a kolaborace (1941–1942)
Formování okupačního a quislingovského systému v jihovýchodní Evropě
Jugoslávie
Nezávislý chorvatský stát
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko
Turecko
Německá ekonomická agrese
Genocida balkánských Židů a Cikánů
Německé menšiny v jihovýchodní Evropě za druhé světové války

Kapitola 2
Rezistence (1941–1943)
Jugoslávie
Četnici
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko

Kapitola 3
Rok zlomu (léto 1943 – léto 1944)
Fronta
Jugoslávie
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko
Turecko

Kapitola 4
Velmoci a Balkán (1943–1944)
Nacistické Německo a Balkán
Velká Británie a Balkán USA a Balkán SSSR a Balkán

III. ČÁST: CESTA K JALTĚ A POSTUPIMI (1944–1945)
Kapitola 1
Ústup ze slávy (1944)
Německo vyklízí Balkán

Kapitola 2
Od revoluce k občanské válce (srpen–prosinec 1944)
Rumunsko
Bulharsko
Řecko
Albánie
Jugoslávie

Kapitola 3 Sovětizace (1945)
Rumunsko
Bulharsko
Jugoslávie
Albánie
Řecko
Turecko

Kapitola 4
Velmoci a Balkán (1944–1945)
Britská politika na Balkáně
Sovětská politika a Balkán
Balkánská politika Spojených států amerických

Závěr
Seznam zkratek
Poznámka k výslovnosti osobních a zeměpisných jmen
Bibliografická poznámka
Seznam použitých pramenů a literatury
Summary
Jmenný rejstřík