e-kniha
Balkán ve 20. století

Balkán ve 20. století

Tejchman, Miroslav

témata: historie – 20. století

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3208-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Kniha přehledně a poutavě seznamuje čtenáře se složitou a stále živou problematikou jihovýchodní Evropy. Vnitřní členění do pěti částí postihuje složitý vývoj balkánských zemí v průběhu první světové války, meziválečném období, za druhé světové války, v letech studené války a ve složitých devadesátých letech. V jednotlivých částech se autor věnuje jak obecným problémům regionu (včetně souvislostí s evropským, případně celosvětovým vývojem), tak dějinám (především politickým a ekonomickým) jednotlivých zemí. Úvod a závěr knihy jsou stručnou rekapitulací situace na Balkáně na začátku minulého století a na začátku století současného. Práce je určena studentům humanitních oborů, především moderních dějin a přidružených disciplín, a každému, kdo se zajímá o historii i současnost této neklidné oblasti.

Obsah

Předmluva
Úvod

Část I. Balkán na počátku 20. století (1900-1918)
Na přelomu století
Bulharsko
Srbsko
Černá Hora
Rumunsko
Rumuni v rakousko-uherské monarchii a v Rusku
Řecká „Velká myšlenka"
Bosenská krize
Velmoci a Balkán

Balkánské války (1912-1913)

První světová válka (1914-1918)
Srbská Golgota
Jihoslované v Rakousko-Uhersku
Smutný osud samostatné Albánie
Bulharsko vstupuje do války
Řecké rozštěpení
Vstup Rumunska do války
Od ruských revolucí k pádu impérií a přestavbě poměrů na Balkáně
Bulharský kolaps
Vznik Velkého Rumunska
Konec války a výsledky

Část II. Balkánské státy mezi dvěma světovými válkami (1918-1939)
(Tomáš Chrobák)
Poválečné uspořádání na Balkáně
Meziválečné Řecko
Meziválečná Jugoslávie (Království SHS)
Meziválečné Bulharsko
Meziválečné Rumunsko
Meziválečná Albánie
Politický systém balkánských zemí v meziválečném období
Zahraniční politika na Balkánském poloostrově v meziválečném období
Hospodářská a sociální struktura na Balkáně v meziválečném období

Část III. Válka a revoluce (1939-1945)
Boj o Balkán
Agónie Balkánské dohody
Po pádu Francie
Divide et impera
Italský útok na Řecko
Přistoupení Bulharska k paktu tří
Přepadení Řecka a Jugoslávie

Válka na Balkáně
Okupace a kolaborace
Jugoslávie
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko

Rezistence
Jugoslávie
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko

Revoluce
Jugoslávie
Řecko
Albánie
Bulharsko
Rumunsko
Velmoci a Balkán
Nacistické Německo a Balkán
Velká Británie a Balkán
USA a Balkán
SSSR a Balkán

Cesta k Jaltě a Postupimi (1944-1945)
Německo vyklízí Balkán
Od revoluce k občanské válce a sovětizaci
Rumunsko
Bulharsko
Řecko
Albánie
Jugoslávie
Velmoci a Balkán (1944/1945)

Část IV. Balkán za studené války (1945-1989)
Cesty k moci (1945-1953)
Albánie: Sovětizace bez Sovětů
Bulharsko: Represe a sovětizace
Jugoslávie: Komunismus svépomocí a rychle
Rumunsko: Komunismus v monarchii
Řecko: Neúspěšný pokus
Závěr

Poststalinský otřes (1953-1970)
Albánie: Od stalinismu k hoxhismu
Bulharsko: Loajální satelit
Vznik a upevnění „živkovismu"
Jugoslávie: Samosprávný komunismus
Rumunsko: Vzdorný satelit
Řecko: Hledání demokracie a junta
Závěr

Rozpad impéria, poststalinismus, reformy, krize (1970-1989)
Albánie: Vlastními silami aneb Cesta do pravěku
Bulharsko: Živkovovský absolutismus
Jugoslávie: Decentralizace a nacionalismus
Rumunsko: Éra Ceauçescu
Řecko: Od diktatury k demokracii
Turecká okupace severního Kypru
Závěr

Část V. Transfomace 90. let
Jihovýchodní Evropa na prahu nové éry
Rozpad Jugoslávie
Oddělení Slovinska
Vyhlášení nezávislosti Makedonie
Nezávislost Chorvatska s nezávislými Srby
Bosna a Hercegovina: Tragédie tří národů
Třetí Jugoslávie
Otázka Kosova
Albánie
Bulharsko
Rumunsko
Řecko
Moldávie - Podněstří
Shrnutí

Místo závěru: Vstup do nového tisíciletí - přetrvávající i nové problémy
Západní Balkán
Albánie
Bosna a Hercegovina
Makedonie
Svazová republika Jugoslávie (Srbsko, Černá Hora)
Republika Kosovo
Chorvatsko
Slovinsko
Východní Balkán
Bulharsko
Rumunsko
Moldávie
Jižní Balkán
Řecko
Kypr

Seznam zkratek
Bibliografie
Summary
Rejstřík