Malvina, or Spoken and Written Word in the Novel

Malvina, or Spoken and Written Word in the Novel

Szary-Matywiecka, Ewa

témata: literární věda

e-kniha, 1. vydání
překlad: ,
vydáno: září 2022
ISBN: 978-80-246-4520-9
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024645209
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Studie Szary-Matywiecké představuje román Malvína aneb Předvídavost srdce (1816) Marie Wirtemberské, první polský psychologický román, jako dílo hodné kritické pozornosti. Navzdory svému didaktickému poselství o nadřazenosti srdce nad rozumem se dílo brzy setkalo s úspěchem. Studie se zabývá hned několika aspekty románu, přičemž využívá metody vypracované strukturalisty a formalisty, včetně koncepce formálního mimetismu Michała Głowińskiho. Zároveň se opírá o současné teorie jazyka a dokazuje, že Malvína není pouze sentimentální kniha. Román využívá tradičního motivu dvojčat odloučených hned po narození, které se setkávají o léta později, a zároveň zachycuje obraz tehdejší varšavské společnosti. Příběh prostupuje téma zdvojení – dvě hlavní mužské postavy, dvojí literární energie, dvojí já Wirtemberské jakožto vypravěčky a autorky.

licence

Creative Commons License
Malvina, or Spoken and Written Word in the Novel is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení