tištěná kniha
Praktická cvičení z buněčné biologie

Praktická cvičení z buněčné biologie

Pracovní sešit

Svobodová, ZuzanaIgreja Sá, Ivone CristinaFikrová, Petra

témata: přírodní vědy – biologie

brožovaná, 80 str., 1. vydání
vydáno: prosinec 2022
ISBN: 978-80-246-5468-3
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice Praktická cvičení z buněčné biologie slouží současně jako učební materiál a pracovní sešit v jednom. V každé kapitole je nejprve teoretická část, týkající se probíraného tématu, a v druhé, praktické části jsou úkoly, které student plní samostatně či ve skupině. Teoretická část obsahuje pouze vybraná témata a pojmy přímo spojené s řešenými úkoly, neklade si za cíl teoreticky obsáhnout celé téma. V textu se vyskytují QR kódy, které doplňují vysvětlení probírané látky o videa. V praktické části se studenti seznámí se světelným mikroskopem a osvojí si základní práci s ním. Prováděním úkolů si studenti procvičí přípravu nativních preparátů a správné pozorování trvalých preparátů, jež jsou živočišného (beraní erytrocyty, epiteliální buňky sliznice úst, buněčnou kulturu HeLa, trepku velkou, octomilku) či rostlinného původu (kořínek cibule). Studenti do učebnice zaznamenávají a kreslí výsledky svých pozorování, sepisují závěr a zpracovávají odpovědi na teoretické otázky.