tištěná kniha e-kniha
Mezi filosofií a teologií výchovy

Mezi filosofií a teologií výchovy

Dialog k odkazu Radima Palouše

Svobodová, ZuzanaBlaščíková, Andrea

témata: filozofie, náboženství, pedagogika

brožovaná, 130 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4902-3
doporučená cena: 190 Kč

E-shop

Anotace

Česko-slovenský dialog dvou vyučujících, které se zabývají filosofií, teologií a pedagogikou. Cílem rozpravy je vstoupit do živé školy myšlení, kterou založil český filosof Radim Palouš (1924–2015), a znovu se vracet k tématům, která otevíral ve svých dílech. Rozhovor se vydává na cestu hledání moudrosti nasloucháním slovům i Slovu, vnímáním a recepcí zkušenosti, skrze rozum i intuici, dialog i přijímání ve ztišení. Nahlíží do světa týkajícího se všech, kteří jsou žáky, studenty, vychovateli, učiteli, pedagogy – hledající, toužící i čelící nepochopení. Je pozváním k promýšlení lidského života s pokorou i s vědomím lidské odpovědnosti, v naději, že úsilí hledat dobro, pravdu a krásu souvisí s úlohou lidsky obstát.