tištěná kniha e-kniha
Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska

Diatopické varianty verbální flexe na území kontinentálního Portugalska

Svobodová, Petra

témata: lingvistika

brožovaná, 154 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2021
ISBN: 978-80-246-4571-1
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Monografie se zabývá dialekty v evropské portugalštině a přináší výzkum diatopických variant verbální flexe na území kontinentálního Portugalska. Vychází z korpusu sestaveného z dialektologických dizertačních prací a dialektologických dotazníků Manuela de Paiva Boléa a Luíse F. L. Cintry, ve kterém tyto varianty identifikuje, následně popisuje jejich historický vývoj a pak je lokalizuje s cílem odhalit jejich příslušnost k severním či jižním portugalským dialektům. V závěru je systematizuje podle jejich charakteru na jevy rázu fonetického, morfologického či morfonologického.