e-kniha
Introduction to RNAi and miRNA pathways

Introduction to RNAi and miRNA pathways

Svoboda, Petr

témata: přírodní vědy – biologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červenec 2020
ISBN: 978-80-246-4372-4
formáty e-knihy PDF

Anotace

Dráhy malých RNA jsou skupinou drah využívajících malé RNA k sekvenčně specifické represi. Tento soubor článků o drahách malých RNA má původ ve zprávě vypracované pro European Food and Safety Authority (EFSA) v letech 2016 a 2017. Text byl nově rozčleněn do dvanácti kapitol a doplněn úvody; vypuštěn byl naopak materiál podléhající autorskému právu třetích stran. Devět kapitol je věnováno drahám malých RNA ve zvířatech a rostlinách, zbývající tři připadají na obecný úvod a problematiku extracelulární RNA.