tištěná kniha
Didaktika fyziky základní a střední školy (vybrané kapitoly)

Didaktika fyziky základní a střední školy (vybrané kapitoly)

Svoboda, EmanuelKolářová, Růžena

témata: pedagogika – didaktika

brožovaná, 232 str., 1. vydání
vydáno: duben 2006
ISBN: 80-246-1181-3
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen studentům učitelství fyziky základních a středních škol pro přípravu na semináře z didaktiky fyziky, pedagogickou praxi z fyziky a zkoušku z didaktiky fyziky. Obsah: cíle výuky fyziky, vzdělávací programy fyziky základní a střední školy, výukové metody a organizační formy ve fyzice, pokusy ve výuce fyziky, metodika řešení fyzikálních úloh, diagnostika fyzikálních vědomostí a dovedností, příprava učitele fyziky na vyučovací hodinu, výkladový slovník z teorie výchovy a vzdělávání.