Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Česky psané časopisy pro děti (1850–1989)

Švec, Štefan

témata: bohemistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: červen 2014
ISBN: 978-80-246-2535-5
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Jako předmět zkoumání zvolil autor knihy česky psané časopisy pro děti. Jedná se o dosud málo zmapovanou oblast historie českých médií, zahrnující desítky titulů, z nichž některé formovaly celé generace, a jiné jsou dnes již téměř zapomenuty. Titul tvoří dvě samostatné části: První z nich je zevrubná studie, která se zabývá dětskými periodiky vycházejícími od poloviny 19. století do roku 1989. Rozbor vývojových etap vydávání časopisů pro děti vypovídá o proměnách jejich podoby a svébytné a bohaté tradici, kterou se tvůrcům podařilo postupně ustavit. Druhou část tvoří přehledný slovník dětských časopisů, jehož hesla představují jednotlivé tituly v obsáhlých medailonech s obrazovými ukázkami a základními údaji o názvech, době vydávání, redaktorech, přispěvatelích i ilustrátorech a v neposlední řadě také o příslušné sekundární literatuře. Informace, které čtenář může z obou částí získat, vytvářejí pestrou mozaiku, jež názorně ukazuje, že od samých počátků, a zejména od 30. let 20. století byla úroveň a kvalita dětských časopisů u nás velmi vysoká a srovnatelná s tradicí ve světě.

Recenze

Autor ve studii zúročil bohatou pramennou základnu a jeho dílo jistě poslouží jako odrazový můstek pro další bádání. Rozvíjet, doplňovat (a nejspíše i přepracovávat) lze charakteristiky jednotlivých období – všem zájemcům v tom nyní pomůže ona obsáhlá časopisecká kartotéka, která při vědomí, že byla zpracována jednotlivcem, vzbuzuje mimořádný obdiv.
Tomáš Kavka (Dějiny a současnost 4/2015)