tištěná kniha
Československo a pobaltské státy 1918–1939

Československo a pobaltské státy 1918–1939

Vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období.

Švec, Luboš

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 356 str., 1. vydání
vydáno: září 2001
ISBN: 80-246-0165-6
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Původní historická práce o vztazích Československé republiky a pobaltských států v letech 1918 - 1939. Přední český znalec pobaltských dějin se soustředil zejména na výklad vzájemných politických a hospodářských vztahů. Všímá si i dalších společných vzájemností a velký význam přikládá i otázkám mezinárodního postavení Estonska, Litvy a Lotyšska v rámci východní Evropy, v níž v letech 1918-1939 vzájemně soupeřily zejména Německo, Polsko a Sovětský svaz.

Obsah

Úvod
I. Navázání diplopmatických vztahů
II. Vývoj politických vztahů Československa a pobaltských států 1922-1929
III. Problémy zbožní výměny
IV. Vývoj politických vztahů v třicátých letech
Závěr
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Summary
Jmenný rejstřík