tištěná kniha
Československo a pobaltské státy. Vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období.

Československo a pobaltské státy. Vývoj politických a hospodářských vztahů Československa s Litvou, Lotyšskem a Estonskem v meziválečném období.

Švec, Luboš

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 356 str., 1. vydání
vydáno: září 2001
ISBN: 80-246-0165-6
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

Původní historická práce o vztazích Československé republiky a pobaltských států v letech 1918 - 1939. Přední český znalec pobaltských dějin se soustředil zejména na výklad vzájemných politických a hospodářských vztahů. Všímá si i dalších společných vzájemností a velký význam přikládá i otázkám mezinárodního postavení Estonska, Litvy a Lotyšska v rámci východní Evropy, v níž v letech 1918-1939 vzájemně soupeřily zejména Německo, Polsko a Sovětský svaz.

Obsah

Úvod
I. Navázání diplopmatických vztahů
II. Vývoj politických vztahů Československa a pobaltských států 1922-1929
III. Problémy zbožní výměny
IV. Vývoj politických vztahů v třicátých letech
Závěr
Seznam zkratek
Prameny a literatura
Summary
Jmenný rejstřík

Recenze

Jde o vyzrálé vědecké dílo, zasvěceně a přitom s potřebným nadhledem analyzující vývoj vztahů ČSR s trojicí pobaltských republik, Litvu, Lotyšskem o Estonskem. Nejde o pouhý dílčí příspěvek; autor vytěžil vyčerpávajícím způsobem archivní fondy československé, využil i základní relevantní fondy lotyšské a litevské (zachované fondy tamních ministerstev zahraničí). Z toho plyne, že nelze reálně očekávat objev dalších významnějších relevantních pramenů informací; Švecův uměřeně a vyváženě podaný obraz lze tudíž považovat za konečný a směrodatný.
Publikace tohoto badatelského výsledku znamená významný příspěvek nejen pro užší téma čs. vztahů s pobaltským prostorem, ale také pro postupné budování monografických základů příštího syntetického obrazu zahraniční politiky ČSR. V případě pobaltského regionu jde o pomoc nezastupitelnou, mj. také s ohledem na jazykovou bariéru. Věcný obraz našich vztahů s mladými pobaltskými státy je ovšem významný např. také pro utváření vztahu Polska k ČSR a tím pro celkové poměry středoevropské. Tím tento regionálně orientovaný badatelský výsledek nabývá pro obraz národních dějin váhy podstatně větší?

Z recenzního posudku: prof. dr. Jaroslav Valenta