e-kniha
Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Kapitoly z dějin chirurgie v českých zemích

Šváb, Jan a kol.

témata: historie, lékařské vědy

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2017
ISBN: 978-80-246-3248-3
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 290 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná kniha je dílem více než 50 autorů, převážně chirurgů, kteří popsali historii svých pracovišť. Vychází z tradičního zájmu, který chirurgové věnují historii svého oboru. Zakladatelským dílem byly v tomto směru Dějiny chirurgie v Čechách z roku 1890, jejichž autorem byl první přednosta České chirurgické kliniky Karlo-Ferdinandovy univerzity v Praze prof. Vilém Weiss. Dějinami chirurgie v Čechách, a zvláště na pražské lékařské fakultě, se zabývali za první republiky další přednostové této první kliniky – prof. Otakar Kukula, prof. Arnold Jirásek a v dílčích pojednáních další chirurgové. Ale přes bouřlivý rozvoj oboru již téměř po tři generace aktivních chirurgů soustavnější pojednání o vývoji chirurgie chybí. Proto vznikla tato kniha zásluhou současných chirurgů na základě fragmentů pamětí nebo dostupných pramenů.
Kniha stručně nastiňuje vývoj chirurgie v Čechách a na Moravě od jejích počátků, zachycuje její rozvoj a šíření do terénu v počátcích tzv. velké chirurgie v konci 19. století. Jednotlivé kapitoly se věnují historii vybraných chirurgických pracovišť v českých zemích až do počátku 21. století.

Obsah

Poděkování
Předmluva

Stručně k historii chirurgie v regionu zemí Koruny české

Počátky českých klinik a vznik dalších chirurgických pracovišť

Okolnosti vzniku České chirurgické společnosti a oddělování nových odborných společností

I. chirurgická klinika 1. LF UK a VFN v Praze
Život I. chirurgické kliniky za druhé světové války
II. chirurgická klinika
III. chirurgická klinika 1. LF UK a FNM
Stručně z dějin německé chirurgické kliniky pražské lékařské fakulty
Přednostové chirurgických klinik ve Všeobecné nemocnici v Praze
Chirurgie Na Bulovce
Chirurgická klinika 2. LF UK a FN Motol Praha
Chirurgická klinika 3. LF UK ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady Hradec Králové
Chirurgická klinika FN a LF UK v Plzni
Chirurgická klinika 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice s poliklinikou v Praze
Chirurgická pracoviště v Ústřední vojenské nemocnici
I. chirurgická klinika v Brně
Chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných bratří v Brně
Úrazová nemocnice v Brně
Pardubická nemocnice a chirurgie
Českobudějovická chirurgie
Chirurgické oddělení v Ústí nad Labem
Vznik chirurgických sanatorií
Chirurgické oddělení Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského v Praze (dříve Pod Petřínem)
Chirurgické oddělení Nemocnice Na Františku v Praze
Chirurgické oddělení CLINICUM, a. s.
Benešovská chirurgie
Nemocnice Boskovice
Čáslavská chirurgie
Začátky nemocnice a chirurgického oddělení v Českém Brodě
Chirurgické oddělení nemocnice ve Dvoře Králové nad Labem
Nemocnice v Hořicích a osud chirurgického oddělení
Chirurgické oddělení nemocnice v Chebu
Nemocnice Chrudim
Chirurgie v Ivančicích
Nemocnice a chirurgie v Karlových Varech
Chirurgie v Klatovech
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice Kolín, a. s.
Chirurgie v Kutné Hoře
Nemocnice a chirurgické oddělení v Liberci
K historii chirurgie v Litoměřicích
Nemocnice a chirurgické oddělení v Litomyšli
Oblastní nemocnice Mladá Boleslav, Klaudiánova nemocnice
Nemocnice Moravská Třebová
150 let od otevření a 30 let od zmizení nemocnice v Mostě Chirurgické oddělení v Náchodě
Nemocnice v Německém Brodě a chirurgie do roku 1937
Nemocnice a chirurgické oddělení v Opočně
Nemocnice a chirurgie v Pelhřimově
Chirurgické oddělení Sanatoria na Pleši
Rakovnická chirurgie
Chirurgické oddělení nemocnice v Semilech
Chirurgické oddělení ve Svitavách
Chirurgie v Teplicích v Čechách
Chirurgické oddělení Oblastní nemocnice v Trutnově
Chirurgické oddělení v nemocnici Třebíč
Nemocnice a chirurgické oddělení ve Vrchlabí
Chirurgie ve Vysokém Mýtě
Chirurgické oddělení nemocnice Vyškov
Nemocnice a chirurgie v Turnově (Panochova nemocnice)
Velmi stručně k historii chirurgie v Olomouci
Stručně k historii chirurgických oddělení nemocnic na severu Moravy a ve Slezsku

Závěr
Literatura
Seznam fotografií
Autoři
Rejstřík