tištěná kniha
Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách

Hodnocení herního výkonu ve sportovních hrách

Süss, VladimírBuchtel, Jaroslav a kol.

témata: sport a tělovýchova

brožovaná, 230 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2009
ISBN: 978-80-246-1680-3
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Tématem kolektivní monografie je analýza a hodnocení sportovního výkonu ve specifickém prostředí sportovních her. V první části jsou zařazena teoretická zdůvodnění zkoumání individuálního i týmového herního výkonu, na která pak navazují konkrétní empirické studie ve vybraných sportovních hrách. Cílem publikace je ukázat na současný stav ve zkoumání herního výkonu v rozdílných typech sportovních her v reálných podmínkách utkání.

Obsah

ÚVOD
Prvopočátky vzniku a vývoje konstruktu herní výkon
Lubomír Dobrý'

TEORETICKÉ PŘÍSTUPY
Metodologická východiska pozorování a hodnocení herního výkonu
František Táborský

Kategoriální systémy pozorování herního výkonu
Rudolf Psotta
Verbálně deskriptivní charakteristiky a hodnocení herního výkonu.
K možnostem uplatnění v teorii a didaktice basketbalu
Michael Velenský

Diagnostika kvantitativní a kvalitativní stránky herního výkonu ve volejbalu
Jaroslav Buchtel

PŘÍPADOVÉ STUDIE - BRANKOVÉ HRY
Pozorování herního výkonu hráčů dorostenecké kategorie ve fotbale
Mario Buzek, Jiří Lantora

Hodnotenie herného výkonu vybraných stredových hráčov na ME 2008 vo fotbale
Miroslav Holienka, Michal Slyško

Vzťah úspešnosti útočných herných činností k výsledku zápasu v hádzanej
Ján Hianik

Kumulativní ukazatele týmového herního výkonu v házené mužů a žen na olympijských hrách 2008
František Táborský

Vybrané charakteristiky herního výkonu na ME 2008 dorostenců v házené
Martin Tůma

The evaluation of intensity in ice-hockey game - the player's individual analysis
Gabrys Tomasz, Bottoms Lindsay, Stanula Arkadiusz

Structure of training loads and changes of aerobic and anaerobic efficiencies in annual training period of polish ice hockey players
Szmatlan-Gabryš Urszula, Ozimek Mariusz, Stanula Arkadiusz, Bottoms Lindsay

Vybrané okruhy v posuzování kvality herního výkonu u hráčů tchoukballu
Ladislav Bláha

PŘÍPADOVÉ STUDIE - SÍŤOVÉ A PÁLKOVACÍ HRY
Hodnocení herního výkonu volejbalového družstva žen se zaměřením na útok ve vybraných utkáních bundesligy
Michal Lehnert, Roman Cuberek, Ondřej Spišák

Súvislosť medzi bodovým stavom v sete a efektivitou útočného úderu vo vrcholovom volejbale mužov
Ludmila Zapletalová, Robin Pělucha

Analýza herního výkonu v tenise
Tomáš Kočíb

Význam řízeného pozorování v pálkovačích hrách, taktické indikátory herního výkonu nadhazovače
Vladimír Süss, Petra Pravečková

Současné přístupy k hodnocení herního výkonu
Jan Křiček

Obsahový formalismus a nefunkční model atomizace herního výkonu
Luděk Bukač

RESUMÉ
SUMMARY
SOUPIS BIBLIOGRAFICKÝCH CITACÍ