tištěná kniha
Interkulturní psychologie

Interkulturní psychologie

Šulová, LenkaMorgensternová, Monika

témata: psychologie, sociologie

brožovaná, 220 str., 1. vydání
vydáno: říjen 2007
ISBN: 978-80-246-1361-1
doporučená cena: 180 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je určena těm, kteří se zajímají o interkulturní psychologii a chtějí se dozvědět něco více o interkulturní senzitivitě. Je určena i těm, kteří se chystají na delší pobyt v zahraničí a zamýšlejí obohatit své poznatky např. o interkulturní komunikaci či konfliktech. Je určena i jako příručka pro trenéry výcviků, kteří pracují s interkulturní skupinou či se zabývají interkulturní problematikou. Proto, aby byl člověk v dnešní době úspěšný, měl by být tzv. interkulturně senzitivní. Člověk by měl disponovat kompetencemi, které by mu napomohly orientovat se a prosadit se v dnešní kulturně různorodé společnosti. Interkulturní kompetence lze chápat jako složitý souhrn schopností a dovedností, do kterých se promítají osobnostní předpoklady (např. sebereflexe, empatie, kulturní citlivost, zvídavost, tolerování odlišnosti, sebedůvěra a snížená míry úzkostlivosti, zkušenost) a které vedou k tomu, že člověk v interkulturní situaci obstojí. Publikace je členěna na teoretickou a praktickou část. V části teoretické se čtenář seznámí s jednotlivými kompetencemi a jejich širšími psychologickými souvislostmi.V praktické části je přehled výcvikových technik, které lze použít během výcviku interkulturních kompetencí.
Dotisk prvního vydání.

Obsah

1. ÚVOD A PRAKTICKÉ INFORMACE (Monika Morgensternová, Lenka Šulová)
2. INTERKULTURNÍ KOMPETENCE A PROHLUBOVÁNÍ INTERKULTURNÍ SENZITIVITY. INTERKULTURNÍ KOMPETENCE POPIS JEDNOTLIVÝCH KATEGORIÍ (Monika Morgensternová)
2.1 Kognitivní kompetence
2.2 Afektivní kompetence
2.3 Behaviorální kompetence
3. INTERKULTURNÍ VÝCVIK
3.1 Výcvik interkulturních kompetencí (Monika Morgensternová)
3.2 Jak přežít výcvik aneb Jak nezbavit nadšení začínajícího trenéra (Iva Štětovská)
3.3 Etika ve výcvikové práci sedmero pokušení (Iva Štětovská)
3.4 Hodnocení výcviku (Monika Morgensternová)
4. VÝCVIKOVÉ TECHNIKY PRO ROZVOJ INTERKULTURNÍCH KOMPETENCÍ (Monika Morgensternová, Jan Gruber, Iva Štětovská)
4.1 Výcvikové techniky
4.2 Test kulturní adaptability