tištěná kniha
Stát a ekonomika

Stát a ekonomika

Příspěvek k teorii hospodářské politiky

Šulc, Zdislav

témata: ekonomie a finance

brožovaná, 350 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2004
ISBN: 80-246-0817-0
doporučená cena: 345 Kč

E-shop

Anotace

Ve své publikaci Zdislav Šulc analyzuje principy fungování ekonomiky sovětského typu a její případnou nekapitalistickou alternativu. Kniha je rozdělena do tří samostatných částí. V první jsou popsány základní prvky centrálně plánované ekonomiky, proces jejího vzniku a její vývoj. Druhá část analyzuje vlastní mechanismus ekonomiky sovětského typu. Autor zde např. charakterizuje plánování, tvorbu podnikových důchodů a jednotlivá specifika trhu práce a trhu zboží a služeb. V třetí části autor vymezuje podmínky nutné pro fungování nekapitalistické peněžně-tržní ekonomiky, kdy místo centrálního plánu nastupují zákonem vymezená obecná pravidla.

Recenze

Autor tuto práci, která se snaží popsat a ekonomickými pojmy analyzovat hospodářství tzv. reálného socialismu, psal v letech 1969–1983 a vydal v samizdatu o dva roky později. Přináší dnes kniha něco nového, nebo jde jen o fosilii?
Práce je nepochybně cenná, a to především ve své ústřední části, v níž autor popisuje jednotlivé prvky „centrálně-přídělového mechanismu fungování ekonomiky“. Erudovaně dokládá, proč byl tento systém tak nevýkonný.
Petr Zídek (Lidové noviny, Orientace 2. 4. 2005)