tištěná kniha
Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Suchý, Jiří

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 202 str., 1. vydání
vydáno: červen 2012
ISBN: 978-80-246-2016-9
doporučená cena: 210 Kč

E-shop

Anotace

Využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku

Využívání vyšší nadmořské výšky je považováno za jednu z hlavních možností zvyšování limitní výkonnosti ve sportu. Třítýdenní pobyty ve vyšší nadmořské výšce tradičně patří k standardním způsobům jejího zařazování do tréninkového procesu. V současné praxi ovšem trenéři často využívají zkrácené desetidenní až dvanáctidenní pobyty ve výšce, ačkoli v odborné literatuře se nám nepodařilo dohledat obsáhlejší studie potvrzující jejich efektivitu.
Předkládaná monografie, jak napovídá i její název, se systematicky zabývá verifikací vlivu desetidenních pobytů ve vyšší nadmořské výšce na sportovce. Efektivitu pobytu a tréninku v hypoxickém prostředí jsme posuzovali na základě změn úrovně trénovanosti i vybraných biochemických a fyziologických ukazatelů. Monografie také shrnuje výsledky pilotního šetření, které potvrdilo účinnost krátkodobé hyperoxie na zlepšení anaerobní výkonnosti za hypoxických i normoxických podmínek.
Komparací literárních zdrojů s výsledky vlastních výzkumů vznikla monografie, kterou si vám, odborníkům, studentům i trenérům a dalším zájemcům o praktické i teoretické využití hypoxie a hyperoxie ve sportovním tréninku, dovoluji předložit. Věřím, že přispěje nejen k rozšíření poznatků v oblasti sportovního tréninku, ale také dalších příbuzných oborů.

Obsah

Předmluva

1. Úvod

2. Teoretická východiska
2.1 Řízení tréninkového procesu
2.1.1 Přehled vybraných literárních zdrojů
2.1.2 Plánování a periodizace tréninkového procesu
2.2 Klasifikace intenzity zatížení
2.3 Vyšší nadmořská výška
2.4 Sportovní trénink a vyšší nadmořská výška
2.5 Klasifikace nadmořské výšky
2.5.1 Historie využívání výšky ve sportovním tréninku
2.5.2 Specifika pobytu ve vyšší nadmořské výšce
2.5.3 Specifika tréninku ve vyšší nadmořské výšce
2.5.4 Specifika plánování tréninku za využití hypoxického prostředí
2.6 Hyperoxie
2.6.1 Využití krátkodobé hyperoxie ve sportovním tréninku
2.6.2 Hyperoxie ve vyšší nadmořské výšce

3. Cíle a úkoly práce

4. Hypotézy

5. Metodika, výzkumný soubor
5.1 Využití hypoxie ve sportovním tréninku
5.1.1 Řízené rozhovory k zařazování hypoxie do tréninkového procesu
5.1.2 Desetidenní pobyt ve výšce a změny trénovanosti i dynamiky vybraných biochemických a fyziologických parametrů
5.1.3 Změny trénovanosti v průběhu soustředění ve výšce, před jeho zahájením a po návratu do nížiny
5.2 Vliv hyperoxie na supramaximální zátěže, regeneraci a cílenou motoriku
5.2.1 Lední hokej
5.2.2 Basketbal
5.2.3 Srovnání vlivu hyperoxie v nížině a výšce
5.3 Charakteristika výzkumného souboru
5.3.1 Použité matematické a statistické metody

6. Výsledky
6.1 Výstupy z řízených rozhovorů k problematice zařazení hypoxie do tréninku
6.2 Vliv desetidenního pobytu a tréninku ve výšce na vytrvalce
6.2.1 Biochemické ukazatele
6.2.2 Fyziologické ukazatele
6.2.3 Aktuální úroveň trénovanosti
6.3 Vliv hyperoxie na opakované krátkodobé maximální zátěže v nížině
6.3.1 Lední hokej
6.3.2 Basketbal
6.4 Srovnání vlivu hyperoxie na opakované maximální zátěže v nížině a výšce
6.4.1 Shrnutí výsledků dotazování k inhalaci koncentrovaného kyslíku

7. Diskuse
7.1 Názory a postoje trenérů k využití výšky v tréninku
7.2 Dynamika vybraných biochemických a fyziologických ukazatelů ve vztahu k tréninku a pobytu ve výšce
7.3 Změny úrovně trénovanosti ve výšce
7.4 Využití hyperoxie ve sportu

8. Závěry

9. Abstrakt - Abstract - Zusammenfassung

10. Přehled použitých zdrojů

Abecední seznam hlavních použitých zkratek a symbolů

Přílohy