tištěná kniha
Počítačové zpracování tréninkové dokumentace

Počítačové zpracování tréninkové dokumentace

vytrvalostní víceboje, lední hokej

Suchý, JIří

témata: sport a tělovýchova – sportovní trénink

brožovaná, 138 str., 1. vydání
vydáno: leden 2011
ISBN: 978-80-246-1851-7
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Předkládaná publikace se zabývá problematikou komplexní evidence, zpracování a následného vyhodnocování tréninkového procesu na příkladu vytrvalostních vícebojů a kolektivní hry. Evidence tréninkového procesu je nedílnou součástí jeho řízení, která umožňuje analýzu, hodnocení efektu a operativní změny u plánování. Analýza tréninkových údajů není zatím zcela vyřešena a setkává se s řadou teoretických i praktických problémů. Klíčové je určení vhodných parametrů evidence a jejich následná analýza, kterou výpočetní technika výrazně usnadňuje.
Vybrané ukazatele tréninku jsme uspořádali do teoretického modelu, umožňujícího jejich počítačové zaznamenání. V souladu s tímto modelem jsme navrhli a vypracovali specializovaný software určený k evidenci tréninku, který publikace stručně charakterizuje. Program umožňuje operativně analyzovat a vyhodnocovat evidované údaje pro potřeby řízení sportovního tréninku v triatlonu a ledním hokeji.

Obsah

Předmluva

1. Úvod

2. Teoretická východiska
2.1 Charakteristika triatlonu a ledního hokeje
2.2 Řízení tréninkového procesu
2.2.1 Literární přehled
2.2.2 Možnosti využití výpočetní techniky pro řízení tréninku
2.3 Plánování a vyhodnocování tréninku
2.4 Klasifkace tréninkových podnětů
2.5 Míra specifčnosti tréninku
2.6 Intenzita cvičení
2.6.1 Metody určování intenzity zatížení
2.6.2 Přehled dosavadních výsledků
2.6.3 Intenzita zatížení podle Neumanna a kol. (2000)
2.6.4 Zatížení podle Sleamakera
2.6.5 Anaerobní práh a jeho význam pro stanovení intenzity zatížení
2.7 Energetická náročnost vybraných sportovních odvětví
2.8 Tréninkové deníky
2.8.1 Tréninkový deník, Tréninkový deník mladého sportovce
2.8.2 Tréninkový deník (triatlonisty)
2.8.3 Tréninkový deník sportovce
2.8.4 Tréninkový deník atleta
2.9 Publikace k evidenci tréninkového zatížení
2.9.1 Coaching and training techniques
2.9.2 Lední hokej
2.9.3 Příprava a účast reprezentačního družstva ČSSR v ledním hokeji na MSE 1985
2.9.4 Vybrané kapitoly ze systémového přístupu k řízení v tělesné kultuře
2.10 Elektronické tréninkové deníky
2.10.1 Polar - přesné posuzování výkonnosti
2.10.2 Training Diary
2.10.3 Trainingstagebuch
2.10.4 PC-Coach
2.10.5 DLV - run 1.0
2.10.6 The athlete's log - 2000 SeasonPlanner
2.10.7 TriaTren - počítačové zpracování, evidence, vyhodnocování triatlonového tréninku
2.10.8 Casri - univerzální počítačový program pro záznam tréninku
2.10.9 Graph pen
2.10.10 Programy zaměřené na záznam, analýzu hokejových zápasů
2.10.11 Shrnutí poznatků k digitálnímu záznamu a evidenci tréninku

3. Metody
3.1 Průběh zpracování software

4. Výsledky
4.1 Evidence a analýza tréninkového zatížení v triatlonu
4.1.1 Míra specifčnosti
4.1.2 Pásma intenzity zatížení v triatlonu
4.1.3 Možnosti sumace celkového tréninku u vytrvalostních vícebojů
4.1.4 Vyhodnocování a analýza triatlonových závodů
4.1.5 Subjektivní hodnocení
4.1.6 Dny (omezení) tréninku a regenerace
4.2 Tréninkové ukazatele zahrnuté do programu pro evidenci triatlonu
4.2.1 Popis specifckých ukazatelů tréninku
4.2.2 Charakteristika "ostatních" sportů
4.2.3 Pravidelně absolvované kontroly stavu trénovanosti - testy
4.2.4 Závody a jejich stručná charakteristika
4.2.5 Doplňující informace zahrnuté do programu
4.3 Evidence tréninkového zatížení v ledním hokeji
4.3.1 Možnosti záznamu hokejového tréninku
4.3.2 Evidence intenzity v ledním hokeji
4.3.3 Analýza zápasů kolektivních sportů
4.4 Ukazatele tréninku zahrnuté v programu určeného k evidenci ledního hokeje
4.4.1 Charakteristika intenzit zatížení
4.4.2 Ukazatele míry specifčnosti zahrnuté do programu
4.4.3 Doplňující informace o úrovni trénovanosti - testy
4.4.4 Zápasy a jejich stručná charakteristika
4.5 Možnosti a funkce programů registrujících trénink triatlonu a ledního hokeje
4.5.1 Plánování
4.5.2 Evidence
4.5.3 Manipulace s vloženými údaji
4.5.4 Kontrola trénovanosti, osobní údaje
4.5.5 Doplňující informace k tréninku ledního hokeje zahrnuté v programu
4.5.6 Evidence tréninku brankářů
4.5.7 Nastavení
4.5.8 Nápověda

5. Diskuse

6. Závěr

7. Souhrn - Abstract - Zusammenfassung

8. Přehled použitých zdrojů
8.1 Soupis bibliografckých citací
8.2 Přehled internetových zdrojů
8.3 Přehled počítačových programů

Abecední seznam použitých zkratek a symbolů
Rejstřík
Seznam příloh