tištěná kniha
Praktikum vybraných ekologických metod

Praktikum vybraných ekologických metod

Suchara, Ivan

témata: přírodní vědy – environmentalistika, přírodní vědy – biologie

brožovaná, 136 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2007
ISBN: 978-80-246-1343-7
doporučená cena: 155 Kč

E-shop

Anotace

Učební texty jsou určeny především posluchačům 3. ročníku studia geobotaniky. Odběr reprezentativních vzorků v terénu, zjištění základních charakteristik vegetace, laboratorní stanovení vybraných fyzikálních a chemických charakteristik půd, provádění mikroklimatických měření atp. se procvičuje ve zhruba 40 úlohách. Cílem praktika však není procvičování zkoušek s nejmodernější instrumentální technikou, ale základních laboratorních návyků, metod a postupů. Zkušenosti posledních let ukazují, že je potřeba trénovat základní laboratorní dovednosti a upozorňovat na problematiku spojenou se správným odběrem vzorků, jejich analýzou a interpretací výsledků. Získané informace a terénní a laboratorní praxe by měly napomoci studentům nejen k samostatnému provádění podobných ekologických šetření, ale i při zadávání a hodnocení výsledků takových zkoušek vzorků u jiných laboratoří a firem.