Univerzita a republika

Univerzita a republika

Vybrané příspěvky z konference

Suchánek, Drahomír (ed.)

témata:

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2021
ISBN: 978-80-246-4857-6
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 130 Kč

E-shop

Anotace

Sborník navazuje na vědeckou konferenci Univerzita a republika, 1918–2018, kterou uspořádala Univerzita Karlova v rámci oslav stého výročí založení Československa. Vybrané příspěvky významných českých historiků představují reprezentativní ukázku konferenčních jednání i badatelského zájmu jednotlivých autorů (Marek Ďurčanský, Daniela Brádlerová, Jaroslav Šebek, Jan Randák, Zdeněk R. Nešpor, Jiří Hoppe, Jitka Vondrová). Propojuje se v nich snaha ukázat na vybraných tématech důležitost a přínos akademického prostředí pro utváření československého státu a nutnost vnímat tento vývoj v širším politickém a společenském kontextu.