tištěná kniha e-kniha
Time, Memory, and the Processual Approach in Historical Sociology

Time, Memory, and the Processual Approach in Historical Sociology

Šubrt, Jiří

témata: sociologie

brožovaná, 150 str., 1. vydání
editor/ka: Císař Brown, Lucy
vydáno: únor 2024
ISBN: 978-80-246-5751-6
doporučená cena: 260 Kč

E-shop

Anotace

V publikaci, která vychází k životnímu jubileu Jiřího Šubrta, vybrala a uspořádala editorka Lucy Císař Brown příspěvky tohoto autora zaměřené na čtyři tematické okruhy: a) historická sociologie, její vývoj, obsah a odborné zaměření; b) sociologické otázky času, temporality a kolektivní paměti; c) teoretické diskuse týkající se koncepčních problémů a dilemat soudobých sociálních věd; d) vývojové trendy ovlivňující podobu soudobých společností a jejich historický vývoj. To, co propojuje tyto tematické oblasti do jednoho celku a dává knize jednotný ráz, je Šubrtův přístup k sociologii, v němž je kladen důraz na historické a procesuální hledisko.