tištěná kniha e-kniha
Soudobá sociologie V.

Soudobá sociologie V.

Teorie sociální změny

Šubrt, Jiří a kol.

témata: sociologie

brožovaná, 444 str., 1. vydání
vydáno: květen 2013
ISBN: 978-80-246-2219-4
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Pátý svazek Soudobé sociologie je věnován rozmanitým teoretickým přístupům k problematice sociální změny. V protikladu ke všemu, co je statické, znamená sociální změna dynamiku a diskontinuitu. Týká se sociálních struktur, kulturních vzorců, společností, jejich subsystémů, organizací, institucí a skupin. Kniha se zabývá problematikou evoluční teorie, sociokulturní změny, moci, revoluce, formování států, utváření národní identity a demokracie. K dalším tématům patří proměny časovosti, individualizace, modernizace, teorie závislosti, globalizace, sociální hnutí, v neposlední řadě i metodologické otázky analýzy sociální změny.

Obsah

Úvodní poznámka editora

Jiří Šubrt
Sociální změna - různé přístupy k jejímu zachycení a analýze (namísto předmluvy)

Martin Soukup
Evoluční teorie kultury: koevoluce genů a kultury

Václav Soukup
Dynamika sociokulturní změny

Vojtěch Prokeš
Teorie moci v soudobé sociologii: od aktéra ke struktuře

Kalenda Jan
Formování států: Čtyři teoretické tradice a jejich vztah k sociální změně

Zuzana Kubišová
Národní identita: trvání a změna

Palo Fabuš
Proměna časovosti v historii a dnes

Helena Kubátová
Individualismus z historicko-sociologické perspektivy

Markéta Sedláčková
Utváření moderní demokracie v kontextu vývoje vztahu politické sféry a náboženství

Karel Černý
První a druhá vlna modernizační teorie po druhé světové válce

Karel Hanuš
Teorie závislosti v díle Andre Gundera Franka a Fernanda Henrique Cardosa

Oleg Suša
Ke klasifikaci sociologických teorií soudobé globalizace: přístupy a problémy

Petr Vidomus
Kontrahnutí: jak zabránit sociální změně

Arnošt Veselý
Přístupy k analýze a explanaci sociální změny