tištěná kniha e-kniha
Historicko-sociologické reflexe

Historicko-sociologické reflexe

Šubrt, Jiří

témata: sociologie, historie – 20. století

brožovaná, 240 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2018
ISBN: 978-80-246-4027-3
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Kniha, která vychází k životnímu jubileu sociologa Jiřího Šubrta, představuje odbornou práci tohoto autora v její mnohotvárné šíři a specifických podobách. Na stránkách publikace dostávají prostor články příležitostné povahy, vzpomínky, recenze, rozsáhlé přehledové stati i krátké texty publikované v různých dobách a souvislostech. Kniha je formálně rozčleněna do třech částí: první obsahuje příspěvky k dějinám sociologie; druhá představuje autora jako osobnost, která se během posledních desetiletí aktivně zapojovala do organizování odborných diskusí na nejrůznějších úrovních; třetí část zahrnuje texty, které reprezentují obor historické sociologie.