e-kniha
Testování a hodnocení studentů na VŠ

Testování a hodnocení studentů na VŠ

Štuka, ČestmírVejražka, Martin

témata: pedagogika – vzdělávací systémy, informační věda a knihovnictví

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2022
ISBN: 978-80-246-5108-8
DOI: https://doi.org/10.14712/9788024651088
formáty e-knihy PDF

Open access

Anotace

Publikace se zabývá metodikou přípravy, provedení a hodnocení testů. V deseti kapitolách nabízí nejen praktickou příručku metodiky a nástrojů pro sestavování a vyhodnocování vlastních testů, ale předkládá i fundovaný a obsáhlý teoretický základ a příklady z různých oborů i úrovní. Autoři chápou hodnocení znalostí jako formu komunikace mezi učitelem a studenty a jako nedílnou součást informované výuky. Začátečníci, ale i pokročilí v problematice testování získají povědomí o standardizaci, reliabilitě či validitě testu, o zabezpečení nebo i o novějších a rychle se rozvíjejících přístupech – např. testování s otevřenou knihou.

licence

Creative Commons License
Testování a hodnocení studentů na VŠ is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.

Ke stažení