Zdravotní tělesná výchova

Zdravotní tělesná výchova

Strnad, PavelPrajerová, Květa

témata: sport a tělovýchova – didaktika sportu

e-kniha, 1. vydání
vydáno: září 2022
ISBN: 978-80-246-5341-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Publikace pojednává o pohybovém vzdělávání pro žáky, mládež a osoby s tzv. zdravotním oslabením. Zdravotní oslabení je zpravidla kontraindikací zvýšené tělesné námahy při tělovýchovných činnostech, ve kterých je zdůrazňován výkonnostní aspekt. Zdravotní tělesná výchova spojuje teorii vztahující se k péči o vlastní zdraví s pohybovou výchovou zaměřenou na pohybový, dýchací a nervový systém. Doporučujeme ji i osobám se zjevnou motorickou diskoordinací.
V učebním textu určeném nejen pro studenty UK FTVS, ale i pro zájemce o pohyb z hlediska funkčního významu pro lidské zdraví je zdůrazněn požadavek uvědomělého procvičování. Jde o sepětí mentálního cvičení s vyrovnávacím cvičebním tvarem, pozornost při cvičení směřuje k procítěnému pohybu – kinestézii.