tištěná kniha
Violent Georgia

Violent Georgia

Developmentalist Trajectories of the Ethnopolitocal Mobilisation

Střítecký, Vít

témata: politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 128 str., 1. vydání
vydáno: březen 2016
ISBN: 978-80-246-3233-9
doporučená cena: 240 Kč

E-shop

Anotace

This book intends to show that the violent disintegration of the Soviet Union, characteristic for the South Caucasus region and most prominently Georgia, cannot be fully explained solely by an investigation of the ethnopolitical and national uprisings which were stimulated by the political changes of the Perestroika period. Instead, it argues that a rigorous analysis of the late 1980s/early 1990s violent transitions has to be linked with a longer-term perspective focusing on the function and development of the Soviet developmentalist state. This perspective tends to view the Soviet system as an alternative to the Western capitalist system and aims towards an understanding the socio-economic processes which determined the dynamics of the system. In this sense, violent mobilizations in Georgia resulted from the processes that were determined by the function and decline of the Soviet developmentalist state. While accepting the dynamics of ethnopolitical mobilization, this monograph addresses the issue of which socio-economic processes bred those mobilizations.

Obsah

Introduction

1. Studying the Collapse of the Soviet Union
1.1 Transitological Perspective
1.2 National and Identity Mobilization
1.3 Institutions and Mobilization

2. Theoretical Framework
2.1 The Modernization Paradigm
2.1.1 Modernization and the Decline of Ethnic Identities
2.1.2 Modernization and Ethnic (Political) Conflict
2.1.3 Modernization Challenged
2.2 Coining the Alternative

3. Methodology
3.1 Causal Mechanisms
3.1.1 Explaining Causal Mechanism
3.1.2 Defining Causal Mechanisms
3.1.2.1 Developmentalist State
3.1.2.2 Class Dynamics
3.1.2.3 State Functioning
3.1.2.4 Ethnopolitical Mobilization
3.1.2.5 Environmental Mechanism of Social Change
3.1.2.6 Relational Mechanism of Class Dynamics
3.1.2.7 Cognitive Mechanism of Identity Mobilization

4. Georgia: from Developmentalist Transformation to War
4.1 Mechanisms of Social Changes in Georgia
4.2 Mechanisms of Class Dynamics
4.2.1 Functioning of the State
4.3 Mechanisms of Ethnopolical Mobilization
4.3.1 Georgian National Mobilization
4.3.2 National Mobilization in Abkhazia
4.3.2.1 Mobilization to War
4.3.3 National Non-mobilization in Ajaria
4.3.3.1 De-mobilization to Stability

5. Conclusion
5.1 From Developmentalist State to Ethnopolitical Mobilization
5.2 Conclusion

Bibliography

Recenze

Autor přichází s textem, který se se zabývá procesem sociálně-politické transformace postsovětského prostoru a nabízí čtenáři text obsahující i empirickou část - případovou studii Gruzie. Zvolené téma je atraktivní a jak ukazuje poslední vývoj ukrajinského konfliktu, je potřeba sledovat a porozumět právě transformačním procesům v postsovětském geografickém prostoru, které mají poměrně konfliktní potenciál, nejen sledovat jejich zdánlivě nezamýšlené důsledky a zabývat se výhradně jimi. V tomto směru považuji téma práce v rámci sociálně-vědního bádání za aktuální a potřebné.
Autor zkoumá dezintegraci Sovětského svazu v kavkazské oblasti a dospívá k závěru, že nemůže být vnímána zjednodušeně jako izolovaný proces etnopolitizace a nacionalizace v důsledku politických změn vyvolaných "Perestrojkou". Práce polemizuje s modernizačním paradigmatem a přichází s alternativním vysvětlením socioekonomického procesu: případ Gruzie je výsledkem procesů, které byly podmíněny fungováním a rozpadem sovětského státu.
Text je kvalitní, strukturovaný, naplňuje cíl, ke kterému se autor v začátku zavázal. Je psán srozumitelně, zbytečné rozbíhavosti autor čelí výběrem podstatných momentů a příkladů. Po teoretické stránce práce je přínosná a inspirativní pro čtenáře více oborů. Orientuje se na atraktivní téma demontáže sovětských struktur a vytváření nového sociálního řádu.

Z recenzního posudku: PhDr. Daniel Topinka, Ph.D.