tištěná kniha e-kniha
Klasická teoretická fyzika

Klasická teoretická fyzika

Štoll, IvanTolar, JiříJex, Igor

témata: přírodní vědy – fyzika

brožovaná, 328 str., 1. vydání
vydáno: červenec 2017
ISBN: 978-80-246-3545-3
doporučená cena: 390 Kč

E-shop

Anotace

Publikace je základní vysokoškolskou učebnicí poskytující ucelený pohled na klasickou teoretickou fyziku. Čtenáři nabízí pohled na přírodní zákonitosti klasické fyziky, ve kterých je zdůrazněna jejich elegance projevující se v jejich matematické a fyzikální ekonomičnosti. Jednotícím prvkem učebnice je použití variačních principů v klasické fyzice. Text pokrývá oblasti mechaniky, mechaniky kontinua, teorie relativity, elektromagnetického pole a obecné teorie klasických polí. Každá kapitola je doplněna řadou detailně řešených příkladů a také příkladů, jejichž řešení je na čtenáři. Základní poznatky jsou komentovány v historických souvislostech a jejich objevitelé jsou stručně představeni. Kniha je určena pro základní kurz fyziky přírodovědeckých fakult, může však být použita i pro doktorské studium.

Recenze

Publikace představuje velmi důkladný a propracovaný úvod do metod klasické teoretické fyziky. Největší objem je věnován mechanice (téměř 200 stran) a po krátkém exposé speciální teorie relativity zde čtenář nalezne zhruba 50 stran velmi hutného a technicky podrobného textu o teorii elektromagnetického pole. Celý text uzavírá několik stran věnovaných současným idejím teorie pole, které během druhé poloviny 20. století nalezly uplatnění především ve fyzice elementárních částic. Na celém textu je znát, že vychází z hluboké a dlouholeté pedagogické činnosti autorů na FJFI ČVUT a ve všech hlavních kapitolách je třeba ocenit kombinaci "čisté teorie" (tj. formalismu) a mnoha konkrétních příkladů. Kapitoly jsou navíc doplněny řadou úloh, jejichž samostatné řešení jistě usnadní pilným studentům úspěšné složení zkoušky z daného předmětu. Celkově tedy považuji předložený text za velmi hodnotný. Nepochybně si zaslouží knižní vydání a bude pak cennou studijní pomůckou pro každého vážného česky čtoucího zájemce o teoretické základy klasické fyziky i o její aplikace.

Z recenzního posudku: Jiří Hořejší