tištěná kniha e-kniha
Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique

Études sur la formation des mots en francais préclassique et classique

Štichauer, Jaroslav

témata: lingvistika

brožovaná, 204 str., 1. vydání
vydáno: září 2014
ISBN: 978-80-246-2551-5
doporučená cena: 250 Kč

E-shop

Anotace

Kniha se ve 24 kapitolách zabývá vybranými problémy tvoření slov v předklasické a klasické francouzštině 16. a 17. století. V první části se autor věnuje některým teoretickým otázkám (problematika periodizace, lexikalizace, jazyková norma, morfologická produktivita, teorie optimality a její využití v diachronní morfologii, aj.), ve druhé je několik studií zaměřeno na konkrétní slovotvorné typy (nominalizace na -ment, -ance,-aison, problematika kolektivních substantiv na -age, aj.) a konkrétní historie určitých slov (adjektiv tvořená od matin-, slova odvozovaná od základu assassin- aj.). Třetí část analyzuje francouzsko-španělský slovník Jeana Palleta a postoj jazykových „pozorovatelů“ 17. století k slovotvorbě.