tištěná kniha e-kniha
Rus v období smuty očima švédského špiona

Rus v období smuty očima švédského špiona

Zpráva Petra Petreia z roku 1608

Štěříková, Hana

témata: historie, historie – raný novověk, historie – pomocné vědy historické

brožovaná, 80 str., 1. vydání
vydáno: srpen 2021
ISBN: 978-80-246-4847-7
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Kniha českému čtenáři zprostředkovává původní historický pramen „Učené a pravdivé vyprávění o některých změnách, jež se v nedávných letech udály v Moskevském velkoknížectví“, napsaný švédským vyslancem na moskevském dvoře a poprvé vydaný tiskem ve Stockholmu roku 1608. Autor ve své diplomatické zprávě barvitě líčí politickou krizi v moskevské říši, tragické události smuty a intriky kolem následnictví na carském trůnu, jejichž očitým svědkem se stal. Popisuje také předcházející události, jež interpretuje v souladu s územní i konfesní politikou Švédského království.
Kniha vedle překladu švédského originálu do češtiny obsahuje též doprovodnou filologickou a historiografickou studii, zasazující autorovo dílo do kontextu švédské literatury i politických souvislostí na přelomu 16. a 17. století. Díky širokým interpretačním možnostem představuje vhodný materiál pro studium filologických i historických oborů.