tištěná kniha e-kniha
Gerontologie

Gerontologie

Současné otázky z pohledu biomedicíny a společenských věd

Štěpánková, HanaHöschl, CyrilVidovićová, Lucie a kol.

témata: lékařské vědy, gerontologie

brožovaná, 290 str., 1. vydání
vydáno: únor 2014
ISBN: 978-80-246-2628-4
doporučená cena: 330 Kč

E-shop

Anotace

Monografie předkládá komplexní obraz současné gerontologie. Obsahem publikace jsou ukázky vybraných gerontologických přístupů a otázek aktuálních v České republice. Mnohé kapitoly jsou podloženy vlastním bádáním autorů, kniha tak přenáší poznatky získané výzkumem do praxe a teorie oboru bez velké prodlevy.
Autoři nově reflektují tradiční témata a doplňují je o nové oblasti zájmu, jako je například environmentální gerontologie, kineziologie, výpočetní technika, uzpůsobení moderních technologií potřebám seniorů, neuropsychologická diagnostika.
Publikace umožňuje vzájemnou komunikaci mezi jednotlivými disciplínami oboru, poskytuje prostor pro osvětlení specifického pohledu jednotlivých subdisciplín na společné téma a zprostředkovává vysvětlení komplexních fenoménů vázaných na stárnutí člověka v současné společnosti.
Kniha přivádí studenta i zájemce z řad odborné veřejnosti k různým podoborům gerontologie a pomáhá získat přehled o jejich dynamickém rozvoji v oblasti výzkumu i praxe.

Obsah

Obsah

Úvod
1. Diferenciální hledisko v gerontologii (J. Srnec)
2. Stárnutí české společnosti – objektivní charakteristiky a subjektivní percepce (L. Vidovićová)
3. Kdysi, to když byl socialismus… (Socialistické město ve vzpomínkách pamětníků) (D. Sýkorová)
4. Aktivní stárnutí: příležitost nebo nové dogma? (M. Petrová Kafková)
5. Pohled na geriatrického pacienta, demence a některé další geriatrické syndromy (I. Holmerová, H. Vaňková, P. Wija, M. Šteffl)
6. Prevence deliria u geriatrických pacientů (D. Mlčochová)
7. Rodinný pečující o seniora s demencí, pečovatelská zátěž a psychosociální intervence (E. Jarolímová, K. Gramppová-Janečková, I. Holmerová)
8. Neuropsychologický screening kognitivních poruch u starší populace (H. Štěpánková, M. Kopeček)
9. Neuropsychologická diagnostika v úvodních stadiích Alzheimerovy nemoci (T. Nikolai, M. Vyhnálek, E. Literáková, J. Hort)
10. Struktura exekutivního deficitu u Parkinsonovy nemoci ve stádiu mírné kognitivní poruchy (O. Bezdíček)
11. Hodnocení a možnosti ovlivnění funkčního stavu pohybového aparátu prostřednictvím sledování změn tělesného složení u seniorů (P. Hráský, V. Bunc)
12. Pohybové aktivity seniorů – benefity a možná rizika (V. Bunc, P. Hráský, M. Skalská)
13. Stárnutí a mechanické zatěžování axiálního systému člověka: identifikace změn pojivových tkání metodou TVS (Š. Panská, J. Zeman, K. Jelen)
14. Biochemická lateralita mozku jakožto parametr změn spojených s neurodegenerativními onemocněními (M. Vrajová)
15. Komunikace seniorů s moderními technologiemi (P. Slavík)
16. Duchovní potřeby ve stáří (V. Suchomelová)
17. Mezigenerační vztahy a programy pro jejich kultivaci: přínosy a rizika (K. Horáková, A. Šujanová, L. Vidovićová)