tištěná kniha
Univerzita Karlova

Univerzita Karlova

Historický přehled

Štemberková, Marie

brožovaná, 3. vydání
vydáno: prosinec 2021
ISBN: 978-80-246-5010-4
doporučená cena: 350 Kč

E-shop

Anotace

Reprezentativní publikace o dějinách Univerzity Karlovy Marie Štemberkové podává stručný historický přehled o proměnách univerzity a jejích součástí od jejího založení v roce 1348 po současnost. Pozornost je věnována historii univerzity jako celku, jejím 17 fakultám, vědeckým ústavům a dalším odborným pracovištím, a to i v souvislostech se závažnými politickými a kulturními událostmi, jež ovlivnily život studentů a celé akademické obce. Text doprovázejí fotografie budov, portréty, reprodukce významných historických dokumentů a chronologie dat univerzity od založení po současnost. Druhé, aktualizované vydání zahrnuje období 2011–2021.