tištěná kniha e-kniha
Úvod do studia historie

Úvod do studia historie

Stellner, František a kol.

témata: historie, historie – pomocné vědy historické

brožovaná, 434 str., 1. vydání
vydáno: duben 2023
ISBN: 978-80-246-5476-8
doporučená cena: 380 Kč

E-shop

Anotace

Úvod do studia historie předkládá vhled do vybraných problémů reflektujících současný stav především české a euroatlantické historiografie 21. století. Kniha je určena
zájemcům o historii a všem, kteří se chtějí naučit psát odborný text. Seznámí se v ní s celou škálou teoretických a metodologických možností, jak uchopit určité historické téma. Text zprostředkovává informace o komplikovaných tématech, jako je definice historie, filozofie dějin, úkol či užitečnost historie, vztah historie k jiným vědním oborům, vývoj dějin, periodizace historie, územní a tematické členění historie či dynamicky se vyvíjející teorie, metodologie a metody.