tištěná kniha e-kniha
Udržitelné zpravodajství

Udržitelné zpravodajství

Stejskal, Jan

témata: média a komunikace

brožovaná, 126 str., 1. vydání
vydáno: červen 2023
ISBN: 978-80-246-5354-9
doporučená cena: 220 Kč

E-shop

Anotace

Kniha hodnotí stav současného zpravodajství, analyzuje jeho praktické postupy a teoretické základy a zamýšlí se nad obsahem základních pojmů objektivita, nestrannost a vyváženost. Autor se zevrubně zabývá procesem transformace reality při tvorbě zpráv a definováním zpravodajských profesních pravidel. Sleduje životní cyklus zprávy, popisuje cenzurní deformace zpravodajství a na konkrétních příkladech ukazuje mechanismus tvorby dezinformací. Shrnuje parametry veřejnoprávního zpravodajství, definuje vlastnosti zprávy jako zboží a hodnotí formy vlastnictví zpravodajských médií. Polemizuje s hodnocením zpravodajství jako zrcadlového obrazu skutečnosti, nebo naopak manipulativního nástroje mediokracie a prostředku politické dominance. Zamýšlí se nad postavením novináře v éře sociálních sítí, digitalizace a robotizace zpravodajství.