e-kniha
Greek Gods in the East

Greek Gods in the East

Hellenistic Iconographic Schemes in the Central Asia

Stančo, Ladislav

témata: archeologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2467-9
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 230 Kč

E-shop

Anotace

Kniha pojednává o osudu řeckých mytologických námětů, postav božských i heroických, daleko na Východě, především v oblasti starověké Gandháry a Baktrie. V abecedně řazeném přehledu jsou zde pojednána jednotlivá základní ikonografická schémata, která si umění těchto oblastí vypůjčilo z helénistického Středomoří. Můžeme srovnat, jak se jednotlivá typická vyobrazení řeckých božstev v průběhu staletí měnila a přizpůsobovala vkusu i představám místního obyvatelstva. Vedle toho se řada původně řeckých mytologických postav i s jejich obvyklými atributy stala, jak je zde názorně ukázáno, základem pro zobrazení různých místních – íránských, indických i jiných – božstev.