tištěná kniha
Zdravotnická informatika

Zdravotnická informatika

Špunda, MiloslavDušek, Jaroslav a kol.

témata: informační věda a knihovnictví, lékařské vědy

brožovaná, 324 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2007
ISBN: 978-80-246-1378-9
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Učební text je určen pro studenty zdravotnických oborů. Popisuje základní informatické pojmy, především oblast Hardwaru a Softwaru, dále pak základní softwarové vybavení počítače pro práci jak doma, tak i v oblasti medicíny. Čtenář je obeznámen také se spojováním počítačů do větších funkčních celků ? sítí. Jsou zde probrány pojmy základních stavebních prvků sítí i popisy jednotlivých síťových služeb včetně speciálních aplikací konkrétních síťových úloh v nemocnici (tzv. Nemocničních informačních systémech). Skriptum je doplněno o stručný přehled informatiky v konkrétních specifických aplikacích ? oborech (základy multimédií, základy zpracování obrazu, základy digitalizace a zpracování vybraných biosignálů, expertní rozhodovací systémy, podpora rozhodování v klinické medicíně a informační zdroje pro oblast medicíny). Značná část publikace je věnována podrobnému shrnutí statistických metod zpracování medicínských dat.