Moderní rétorika na univerzitě

Moderní rétorika na univerzitě

Příspěvek k metodice výuky

Špačková, Alena

témata: bohemistika, Univerzita Karlova

e-kniha, 1. vydání
vydáno: květen 2018
ISBN: 978-80-246-3734-1
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 200 Kč

E-shop

Anotace

Práce zdůvodňuje zařazení předmětu Moderní rétorika do osnov vysokých škol, osvětluje hlavní cíle a význam předmětu pro budoucí praxi absolventů, ozřejmuje pedagogická východiska vyučujícího a jeho metodiku, pojmenovává praktické potřeby studentů moderní rétoriky a předkládá relativně podrobný popis studijního plánu dvousemestrálního kurzu „Kultura mluveného projevu“ na Husitské teologické fakultě UK jako inspiraci pro studijní program srovnatelného charakteru určený studentům jiných fakult UK.