tištěná kniha e-kniha
Zákony, zákoníky a jejich aplikační praxe v 18.–20. století v českých zemích

Zákony, zákoníky a jejich aplikační praxe v 18.–20. století v českých zemích

Šouša jr., Jiří a kol.

témata: právo – právní historie

brožovaná, 228 str., 1. vydání
vydáno: duben 2024
ISBN: 978-80-246-5833-9
doporučená cena: 320 Kč

E-shop

Anotace

Kolektivní monografie se v právněhistorickém pohledu zabývá tím, nakolik se soudy při své praxi v českých zemích v 18.–20. století řídily doslovným zněním aplikovaného právního předpisu a nakolik při rozhodování šly nad jeho rámec. Autoři na vybraných právních institutech občanského, správního, trestního a hospodářského práva tuto otázku zkoumají prostřednictvím analýzy dobových pramenů práva a současně analýzy aplikační praxe soudních orgánů v 18.–20. století. Čtenáři se mohou přesvědčit o tom, že některá úskalí, s nimiž se potýká soudobá justice, nejsou žádnou novinkou a že se s nimi právo muselo vypořádávat i v dobách minulých při řešení nadčasového konfliktu mezi právem a spravedlností.