e-kniha
Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii

Terénní výzkum v sociální a kulturní antropologii

Soukup, Martin

témata: antropologie a etnografie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: listopad 2017
ISBN: 978-80-246-2573-7
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Publikace Martina Soukupa je vůbec první původní českou prací, která se uceleně věnuje metodologickým základům kulturní a sociální antropologie. Vysvětluje systematiku anglosaské antropologie i základní koncepce oboru a popisuje historické okolnosti vzniku a rozvoje jeho metod a technik. Zvláštní pozornost je věnována podrobnému popisu vybraných technik terénního výzkumu a všech jeho fází, od plánování až k jeho završení. Čtivě a přehledně napsaný text autor doplnil o postřehy založené na vlastní zkušenosti z Nové Guineje. Kniha je určena antropologům, etnologům, sociologům a všem zájemcům o problematiku metod a technik antropologického zkoumání společnosti a kultury.

Recenze

Určitě jde o počin záslužný a mající své místo na současném knižním trhu. K četbě lze tuto knihu doporučit všem, které téma zaujalo, tedy nejen antropologům a etnologům. Autor je schopný vypravěč a i přes rozsah informací na poměrně malém množství stran je text čtivý, přehledný a strukturovaný.
Adam Horálek (ČGS 2015/2)