tištěná kniha
Antropologie a Melanésie

Antropologie a Melanésie

Soukup, Martin

témata: antropologie a etnografie

vázaná, 664 str., 1. vydání
vydáno: březen 2014
ISBN: 978-80-246-2461-7
doporučená cena: 470 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Martina Soukupa reflektuje vývojové proměny sociální a kulturní antropologie a současně popisuje a interpretuje hlavní rysy melanéských kultur. Sleduje osudy významných antropologů, všímá si okolností, za nichž podnikli své terénní výzkumy, a tlumočí jejich interpretace nativních kultur. Kromě rozsáhlé literatury těží také z vlastních zkušeností autora nabytých při terénních výzkumech na Nové Guineji. Její předností je přehledné a systematické zpracování tématu a bohatý obrazový a mapový materiál. Je určena jak studentům antropologie, etnologie a sociologie, tak odborníkům i zájemcům o otázky kulturní rozmanitosti a jejího poznávání.

Recenze

Dílo dnes již známého českého etnologa Martina Soukupa o Melanésii je v našem kontextu jak svým rozsahem, tak i svou úrovní počinem ojedinělým.[…]
Téměř luxusně vypravená práce Martina Soukupa přibližuje dějiny antropologických výzkumů v Melanésii […]. Oceňuji rovněž Soukupovu schopnost zpřehledňovat a pořádat, ať už se jeho tabulky vztahují k sociální struktuře nebo k prosté registraci, což má v případě Papui-Nové Guineje neobyčejný půvab.
František Vrhel (časopis Český lid, 2014/2)

Akce k titulu