tištěná kniha
Vzdělávání Romů

Vzdělávání Romů

Šotolová, Eva

témata: pedagogika – didaktika

brožovaná, 156 str., 2. vydání
vydáno: červenec 2011
ISBN: 978-80-246-1909-5
doporučená cena: 165 Kč

E-shop

Anotace

Kniha Vzdělávání Romů vychází ze základních historických informací o romské národnostní menšině, zachycuje snahy o její asimilaci a integraci.
Zaměřuje se především na oblast vzdělávání romských dětí v České republice a v některých evropských zemích. Jedním z nejdůležitějších předpokladů při integraci Romů a realizaci multikulturní výchovy je výchova budoucích pedagogů k toleranci a respektování odlišných kultur. Kniha Evy Šotolové ukazuje, proč není možné Romy asimilovat, tj. potlačit jejich zvyky, tradice, kulturu včetně jazyka, a proč je naopak třeba respektovat je jako národnostní menšinu s jejími specifiky a právy. A především jakou roli v tomto procesu má zastávat pedagogická veřejnost.
Dotisk druhého doplněného vydání.