tištěná kniha e-kniha
Technology in Russian Strategic Culture

Technology in Russian Strategic Culture

From the Nineteenth Century to the Present Day

Solovyeva, Anzhelika

témata: sociologie, politologie a mezinárodní vztahy

brožovaná, 198 str., 1. vydání
vydáno: březen 2024
ISBN: 978-80-246-5663-2
doporučená cena: 600 Kč

E-shop

Anotace

Tato kniha sleduje dynamiku vojensko-technologických inovací v Rusku za posledních sto padesát let, přičemž se zaměřuje zejména na tři odlišná období: zavedení puškových zbraní se závěrovým mechanismem v carském Rusku v 19. století, vynález jaderných zbraní v Sovětském svazu ve 20. století a vývoj přesně naváděných zbraní v postsovětském Rusku v 21. století. Analýza se ve velké míře opírá o primární data získaná z ruských archivů, doplněná řadou rozhovorů s odborníky, a nastiňuje odlišný strategický kulturní přístup Ruska k vojensko-technologickým inovacím.

Anzhelika Solovyeva je akademická pracovnice na Katedře bezpečnostních studií Institutu politických studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Kromě nakladatelství Karolinum Press se její publikace objevily v Oxford University Press, Routledge, Palgrave Macmillan, Rowman & Littlefield a také v časopisech zařazených do Q1 v databázi Scopus a časopisech s impakt faktorem (IF).