tištěná kniha e-kniha
Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů

Učebnice české morfologie s cvičebnicí pro studující bohemistiky a příbuzných oborů

Sojka, Pavel

témata: bohemistika, lingvistika

brožovaná, 170 str., 1. vydání
vydáno: červen 2022
ISBN: 978-80-246-5263-4
doporučená cena: 270 Kč

E-shop

Anotace

Učebnice poskytuje čtenáři základní přehled o současné české morfologii a zároveň mu prostřednictvím osmnácti sad cvičení nabízí možnost soustavnějšího procvičení osvojených znalostí. Umožňuje čtenáři pochopit šíři morfologické problematiky, získat povědomí o důležitých vývojových tendencích ve spisovném českém tvarosloví a uvědomit si provázanost morfologie s dalšími oblastmi jazykového systému, jakož i s grafickou stránkou jazyka. Ve cvičeních se pak čtenář může přesvědčit, do jaké míry je schopen morfologicky analyzovat konkrétní text a do jaké míry je schopen zasadit morfologickou problematiku do širších souvislostí. K rozvíjení těchto schopností by mu kromě úvodního teoretického výkladu měl pomoci i komentovaný klíč, v němž nalezne nejen odpovědi na položené otázky, ale často i odkazy na další bohemistickou literaturu. Učebnice je tedy vhodná i pro samostudium a zároveň by měla u čtenářů podporovat zájem o četbu dalších odborných textů.