Patologická fyziologie

Patologická fyziologie

Praktikum

Sobotka, Pavel a kol.

témata: lékařské vědy – patologie

e-kniha, 1. vydání
vydáno: 2014
ISBN: 978-80-246-2651-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 80 Kč

E-shop

Anotace

Čtvrté vydání učebnice obsahuje úkoly, které slouží pro praktickou výuku patologické fyziologie. V úvodní části text seznamuje studenty se základními metodami manipulace se zvířaty a etikou experimentální práce. Druhá kapitola už přináší úkoly zaměřené na procvičení obecné patologické fyziologie, další kapitoly se zaměřují na krev, krevní oběh, dýchání, trávení, metabolismus a termoregulaci, vylučování, vnitřní sekreci, nervovou soustavu a mikroskopické vyšetření mozku.