e-kniha
Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů

Základy biologie, ekologie a systému bezobratlých živočichů

Smrž, Jaroslav

témata: přírodní vědy – biologie, přírodní vědy – environmentalistika

e-kniha, 1. vydání
vydáno: duben 2015
ISBN: 978-80-246-2990-2
formáty e-knihy PDF
doporučená cena: 170 Kč

E-shop

Anotace

Jaroslav Smrž, profesor biologie na Univerzitě Karlově v Praze, přichází s novým původním učebním textem zoologie bezobratlých, čímž vyplňuje výraznou mezeru v oblasti přírodovědných publikací na českém trhu. Kniha je určena především studentům bakalářských oborů biologie, čemuž odpovídá i množství a hloubka probírané látky. Vedle základů anatomie, fyziologie a systematiky klade zvláštní důraz na aspekt biologický a ekologický, a to zejména pro jejich význam v praxi. Sloužit by tak měla nejen budoucím profesionálním biologům, ale také učitelům a všem vážnějším zájemcům o svět bezobratlých.

Obsah

Poděkování
Úvod

Supergroup: Opisthokonta
Kmen: trubénky (Choanoflagellata)
Říše: živočichové (Animalia)
Kmen: vločkovci (Placozoa)
Kmen: houby (Porifera)
Třída: vápenatí (Calcarea)
Třída: křemití (Hexactinellida)
Třída: rohovití (Demospongia)
Kmen: žahavci (Cnidaria)
Třída: korálnatci (Anthozoa)
Třída: medúzovci (Scyphozoa)
Třída: čtyřhranky (Cubozoa)
Třída: polypovci (Hydrozoa)
Kmen: rybomorky (Myxozoa)
Kmen: sépiovky (Rhombozoa)
Kmen: plazmodiovky (Orthonectida)
Kmen: žebernatky (Ctenophora)
Třída: tykadlovky (Tentaculifera)
Třída: žebrovky (Atentaculata = Nuda)
Kmen: praploštěnci (Acoelomorpha)
Kmen: ploštěnci (Platyhelmintes)
Třída: ploštěnky (Turbellaria)
Třída: motolice (Trematoda)
Třída: žábrohlísti (Monogenea)
Třída: tasemnice (Cestoda)
Kmen: břichobrvky (Gastrotricha)
Kmen: vířníci (Rotatoria = Rotifera)
Třída: pijavenky (Bdelloidea)
Třída: točivky (Monogononta)
Kmen: vrtejši (Acanthocephala)
Kmen: čelistovky (Gnathostomulida)
Kmen: oknozubky (Micrognathozoa)
Kmen: mechovnatci (Entoprocta = Kamptozoa)
Kmen: vířníkovci (Cycliophora)
Kmen: mechovky (Bryozoa = Ectoprocta)
Kmen: pásnice (Nemertea)
Kmen: kroužkovci (Annelida)
Třída: mnohoštětinatci (Polychaeta)
Třída: bradatice (= vláknonošci) (Pogonophora)
Třída: opaskovci (Clitellata)
Kmen: sumýšovci (Sipunculida)
Kmen: rypohlavci (Echiurida)
Kmen: lilijicovci (Myzostomida)
Kmen: měkkýši (Mollusca)
Třída: červovci (Aplacophora)
Třída: štítkovci (= chroustnatky) (Polyplacophora)
Třída: přílipkovci (Monoplacophora)
Třída: plži (Gastropoda)
Třída: mlži (Bivalvia)
Třída: kelnatky (Scaphopoda)
Třída: hlavonožci (Cephalopoda)
Kmen: chapadlovky (Phoronida)
Kmen: ramenonožci (Brachipooda)
Kmen: ploutvenky (Chaetognatha)
Kmen: rypečky (Kinorhyncha)
Kmen: hlavatci (Priapulida)
Kmen: korzetky (Loricifera)
Kmen: strunovci (Nematomorpha = Gordioidea)
Kmen: hlístice (Nematoda)
Nadkmenová skupina: Panarthropoda
Kmen: drápkovci (Onychophora)
Kmen: želvušky ( Tardigrada)
Kmen: členovci (Arthropoda)
Třída: hrotnatci (Merostomata)
Třída: pavoukovci (Arachnida)
Třída: nohatky (Pantopoda = Pycnogonida)
Podkmen: korýši (Crustacea)
Třída: veslonožci (Remipedia)
Třída: lupenonožci (Phyllopoda = Branchiopoda)
Třída: lasturnatky (Ostracoda)
Třída: klanonožci (= buchanky) (Copepoda)
Třída: kapřivci (Branchiura)
Třída: jazyčnatky (Pentastomida = Linguatulida)
Třída: svijonožci (Cirripedia)
Třída: rakovci (Malacostraca)
Podkmen: mnohonozí (= stonožkovci) (Myriapoda)
Třída: stonožky (Chilopoda)
Třída: mnohonožky (Diplopoda)
Třída: stonoženky (Symphyla)
Třída: drobnušky (Pauropoda)
Podkmen: šestinozí (Hexapoda)
Třída: Entognatha (skrytočelistní - méně používané)
Třída: hmyz (Insecta) (= zjevnočelistní = Ectognatha -méně používaný termín)
Kmen: mlžojedi (Xenoturbellida)
Kmen: polostrunatci (Hemichordata)
Třída: žaludovci (Enteropneusta)
Třída: křídložábří (Pterobranchia)
Kmen: ostnokožci (Echinodermata)
Třída: lilijice (Crinoidea)
Třída: hvězdice (Asteroidea)
Třída: hadice (Ophiuroidea)
Třída: ježovky (Echinoidea)
Třída: sumýši (Holothuroidea)

Nadkmenové skupiny a příbuznost kmenů bezobratlých živočichů
Slovníček používaných pojmů
Použitá a doporučená literatura