tištěná kniha
Trace Elements in Bone Tissue

Trace Elements in Bone Tissue

Smrčka, Václav

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 214 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1033-7
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Ve své práci Trace Elements in Bone Tissue dospívá Václav Smrčka přes výzkum stopových prvků ve fosilním antropologickém materiálu k rekonstrukci výživy a skladby lidské potravy v období posledních 7000 let. Autorovy poznatky z vlastního praktického výzkumu jsou konfrontovány s dobovými literárními prameny počínaje antickými autory. V centru pozornosti bylo stanovení obsahu zinku, stroncia, olova a cínu v lidských kostech od neolitu po současnost. Závěry ojedinělého díla se týkají mj. změn životního prostředí v průběhu věků či vlivu stopových prvků na lidský růst.

Obsah

PREFACE
Acknowledgements
1 INTRODUCTION
2. HUMAN BONE HEALTH IN RELATION TO THE ELEMENTAL COMPOSITION OF THE SOIL IN VARIOUS GEOGRAPHICAL REGIONS - the importance of geomedicine and geobiology
3. ATTAINABILITY OF ELEMENTS FROM FOOD
4. DEPOSITION OF ELEMENTS INTO BONE TISSUE
5. BASIC BUILDING ELEMENTS OF BONE
6. TRACE ELEMENTS IN ONTOGENY AND PHYSIOLOGY OF BONE TISSUE
7. TRACE ELEMENTS AND THE EUROPEAN SKELETON THROUGH 7000 YEARS
8. RECONSTRUCTION OF DIETARY TRENDS BASED ON CHEMICAL ANALYSIS OF ELEMENTS
9. SOME HUMAN DIETARY PATTERNS IN EUROPE
10. CONCLUSION
BIBLIOGRAPHY
Glossary of analytical instrumentation
Subject Index

Recenze

Kniha Václava Smrčky, která vznikla z více než dvacetileté nadšené a nesmírně pilné práce, přináší originální poznatky a náměty pro další experimentální práce teoretických, preklinických a klinických odborníků, zabývajících se výzkumem pojivové tkáni na různých úrovních poznání mikrostruktury a makrostruktury skeletu, ale i odborníkům a výzkumným pracovníkům v potravinářském průmyslu.
Ivo Mařík (Pohybové ústrojí, ročník 12, 2005, č. 1-2, str. 124-126)