tištěná kniha
Trace Elements in Bone Tissue

Trace Elements in Bone Tissue

Smrčka, Václav

témata: antropologie a etnografie

brožovaná, 214 str., 1. vydání
vydáno: listopad 2005
ISBN: 80-246-1033-7
doporučená cena: 375 Kč

E-shop

Anotace

Ve své práci Trace Elements in Bone Tissue dospívá Václav Smrčka přes výzkum stopových prvků ve fosilním antropologickém materiálu k rekonstrukci výživy a skladby lidské potravy v období posledních 7000 let. Autorovy poznatky z vlastního praktického výzkumu jsou konfrontovány s dobovými literárními prameny počínaje antickými autory. V centru pozornosti bylo stanovení obsahu zinku, stroncia, olova a cínu v lidských kostech od neolitu po současnost. Závěry ojedinělého díla se týkají mj. změn životního prostředí v průběhu věků či vlivu stopových prvků na lidský růst.

Recenze

Kniha Václava Smrčky, která vznikla z více než dvacetileté nadšené a nesmírně pilné práce, přináší originální poznatky a náměty pro další experimentální práce teoretických, preklinických a klinických odborníků, zabývajících se výzkumem pojivové tkáně na různých úrovních poznání mikrostruktury a makrostruktury skeletu, ale i odborníkům a výzkumným pracovníkům v potravinářském průmyslu.
Ivo Mařík (Pohybové ústrojí, ročník 12, 2005, č. 1–2, str. 124–126)